"at worst" - Suomenkielinen käännös

EN

"at worst" suomeksi

EN

at worst {adverbi}

volume_up
at worst (myös: at the worst)
At worst it is ignored and at best it is conveniently forgotten.
Pahimmillaan siitä ei välitetä, ja parhaimmillaankin se sopivasti unohdetaan.
At its worst, this could even appear counterproductive.
Pahimmillaan vaikutukset voivat olla täysin päinvastaisia.
Tämä voi johtua useista tekijöistä, pahimmillaan holtittomasta ajamisesta tai rattijuopumuksesta.

Esimerkkejä "at worst"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe worst fears of many people, expressed in this Chamber, have not been realised.
Parlamentissa esille tuodut monien ihmisten pahimmat pelot eivät ole toteutuneet.
English(PL) Mr President, I hope that the milk producers now have the worst behind them.
(PL) Arvoisa puhemies, toivon, että maidontuottajien pahin aika on nyt takana.
EnglishI am fully aware that the worst of the recession is over, but not the problems.
Olen täysin tietoinen siitä, että pahin taantuma on ohi, mutta ongelmat eivät.
EnglishMr President, it is the people with least resources who suffer the worst health.
Arvoisa puhemies, heikoimmasta terveydestä kärsivät vähävaraisimmat ihmiset.
EnglishWorst of all is the loss of animal fodder, mainly as the result of the grain lost.
Valitettavinta ovat pääasiassa viljan menetyksistä aiheutuneet rehumenetykset.
EnglishAgriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
Maataloushan on, kuten tiedetään, eräs pahimmista maaperän ja veden saastuttajista.
EnglishThe worst thing we could possibly do is make an offer which nobody takes up.
Ehkä pahinta, mitä voisimme tehdä, olisi tehdä tarjous, jota kukaan ei hyväksy.
EnglishIt would be the worst possible mistake if that were the signal we were sending out.
Olisi pahin mahdollinen erehdys, jos antaisimme tämänkaltaisen kuvan ulospäin.
EnglishAid must be directed in such a way that it brings benefit to the worst-off of all.
Apu on kohdennettava niin, että se koituu kaikkein huono-osaisimpien hyväksi.
EnglishHuman trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
Ihmiskauppa on yksi pahimmista vääryyksistä, joita ihmiset voivat toisille aiheuttaa.
EnglishBecause advertising can be the best of things and also the worst of things.
Koska mainonta voi yksi parhaista, mutta myös yksi kauhistuttavimmista asioista.
EnglishThe horror of Auschwitz, the that demonstrated the worst that mankind is capable of.
Auschwitzin, ,kauhut osoittivat, minkälaiseen pahuuteen ihmiskunta on kykenevä.
EnglishIndeed, it is the institutional questions left by Amsterdam that are the worst.
Juuri institutionaalisissa asioissa Amsterdamin lopputulos on kaikista negatiivisin.
EnglishBut the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
Pahin asia kuitenkin täällä parlamentissa on sanojen ja tekojen epäsuhtaisuus.
EnglishFrank Russakoff had the worst depression perhaps that I've ever seen in a man.
Frank Russakoff kärsi ehkä pahimmasta masennuksesta, joka voi tulla ihmisen osaksi.
EnglishAnd that is precisely where we as a Community are setting the worst example.
Ja juuri tässä asiassa me yhteisönä näytämme huonointa mahdollista esimerkkiä.
EnglishAs Mr Libicki also said, this spring hunting is the worst form of hunting.
Kuten jäsen Libicki totesi, kevätmetsästys on myös tuhoisin metsästyksen muoto.
EnglishTen million homeless people is an enormous disaster - the worst in the world.
Kymmenen miljoonaa koditonta ihmistä on valtava katastrofi - maailman pahin.
EnglishThose examples are good illustrations to show the best and the worst of the system.
Nämä esimerkit havainnollistavat hyvin järjestelmän parhaimpia ja huonoimpia puolia.
EnglishOne of the worst aspects has been the effects of port blockades which cause delays.
Yksi epäkohdista on ollut viivästyksiä aiheuttavien satamasulkujen vaikutus.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at worst":

at worst

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at worst" suomeksi

worst adjektiivi
Finnish
at prepositio
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish
at large
at random adverbi