"at this time" - Suomenkielinen käännös

EN

"at this time" suomeksi

EN

at this time {adverbi}

volume_up
at this time
This time it is the Mumia Abu-Jamal case, and this time it is in the State of Florida.
Tällä kertaa tapaus koskee Abu-Jamalia, ja tällä kertaa tapahtumapaikkana on Florida.
Let us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
Siirrytään seuraaviin äänestysselityksiin, tällä kertaa Schlyterin mietintöön.
This time it is difficulties resulting from structural changes in world trade.
Tällä kertaa ongelmat johtuvat rakennemuutoksista maailmankaupassa.

Esimerkkejä "at this time"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIs it not time to stop pussyfooting around and start naming these Member States?
Eikö olisi aika lakata hyssyttelemästä ja mainita nimeltä kyseiset jäsenvaltiot?
EnglishThis is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun sovellamme Lissabonin uutta hallintojärjestelmää.
EnglishThis report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Mietintö on erittäin hyödyllinen muistutus, joka osuu juuri oikeaan ajankohtaan.
EnglishIncidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
Me olemme lisäksi kokeneet toistuvasti, miten kieltoja pehmitettiin käytännössä.
English. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
kirjallinen. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
EnglishThank you, Mrs Sierra González, and thank you for keeping to your speaking time.
Kiitoksia, rouva Sierra González, ja kiitos siitä, että noudatitte puheaikaanne.
EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishAt the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.
Samalla meidän tulisi kuitenkin myös arvostaa Serbian tähänastisia ponnisteluja.
EnglishThis year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
Tänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
EnglishHowever, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.
Tällä direktiivillä kuitenkin todella säädetään mahdollisesta enimmäistyöajasta.
EnglishHowever, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
Se on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
EnglishNow is not the time, however, to pre-empt the outcome of the inquiry in any way.
Nyt ei ole kuitenkaan lainkaan oikea hetki ennakoida tutkimuksen johtopäätöstä.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
On jo kyllin ikävää, että hankkeet viivästyvät jonkin verran rahoituksen takia.
EnglishNot only does this give rise to an image problem, but also wastes time and money.
Tämä ei vahingoita ainoastaan julkista kuvaa, vaan on myös rahan- ja ajanhukkaa.
EnglishAt this moment in time we still have an excessively market-profit-oriented view.
Suhtautumisemme perustuu tällä hetkellä edelleen aivan liiaksi markkinahyötyyn.
EnglishEach nation’s needs are different and it is about time the EU took that on board.
Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Meidän on käytettävä tähän enemmän aikaa ja energiaa tulevien kuukausien aikana.
EnglishI shall give a summary, therefore, which will also help the President save time.
Näin ollen esitän yhteenvedon, mikä auttaa myös puhemiestä ajanpuutteen kanssa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at this time" suomeksi

at prepositio
this
this pronomini
Finnish
time substantiivi
at the time adverbi
at one time adverbi
Finnish
at one time substantiivi
Finnish