"at this stage" - Suomenkielinen käännös

EN

"at this stage" suomeksi

EN

at this stage {adverbi}

volume_up
at this stage (myös: at this point)
There is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Perustellun lausunnon tässä vaiheessa käynnissä on rikkomismenettely.
At this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
Mutta tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida täsmällisesti, milloin tämä tapahtuu.
At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
Haluaisin tässä vaiheessa esittää yhteenvedon tärkeimmistä toimenpiteistä.

Esimerkkejä "at this stage"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIn a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
Täysipainoisessa EU:n kehityspolitiikassa lapsella pitäisi olla keskeinen asema.
EnglishSince then, we have been busy carrying forward the preparations for Stage Three.
Olemme siitä asti olleet kiireisiä jatkaessamme kolmannen vaiheen valmisteluja.
EnglishActually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Minulla on ne täällä lavalla mukanani: Viiniköynnöksiä, magnolioita, tyrmäävät.
EnglishMy second point is that we want the monetary union to be taken to the next stage.
Toinen näkökohtani on se, että haluamme rahaliiton etenevän seuraavalle tasolle.
EnglishAt this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
Mutta tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida täsmällisesti, milloin tämä tapahtuu.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Tämä summa riitti reaktorisuojan toteuttamissuunnitelman ensimmäiseen vaiheeseen.
EnglishIn my view, the result expected in Brussels at this stage appears to be dreadful.
Mielestäni tässä vaiheessa voidaan odottaa, että Brysselin tulos on kammottava.
EnglishI do not wish at this stage to speculate about what that statement will contain.
En halua tässä vaiheessa esittää arvailuja siitä, mitä tuohon lausuntoon sisältyy.
EnglishOnly now is it finding its proper role on the regional and international stage.
Vasta nyt maa on löytämässä oikean paikkansa alueen ja maailman shakkilaudalla.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
Mitä tulee merisatamiin, meillä ei ole tässä vaiheessa lainsäädäntöä valmisteilla.
EnglishI can tell you at this stage that my group considers this to be a balanced report.
Voin tässä vaiheessa kertoa teille, että ryhmäni pitää mietintöä tasapainoisena.
EnglishWe want the Millennium Objectives to take centre stage in the ACP countries too.
Haluamme, että vuosituhannen tavoitteet asetetaan etusijalle myös AKT-maissa.
EnglishIt is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
Se osoittaa, että EU:lla voi olla merkittävä asema kansainvälisellä näyttämöllä...
EnglishWe will thus negotiate a decisive stage in improving the safety of air transport.
Näin pystyisimme ratkaisevalla tavalla parantamaan lentoliikenteen turvallisuutta.
EnglishDuring this final stage of discussions, we still have three points to tackle.
Keskustelujen viimeisen vaiheen aikana meidän on ratkaistava vielä kolme kohtaa.
EnglishThese complementary bilateral instruments are currently at the negotiation stage.
Nämä täydentävät kahdenväliset asiakirjat ovat tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa.
EnglishHowever, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Olemme kuitenkin vasta varhaisessa vaiheessa perusoikeuskirjan määrittelyssä.
EnglishThe sexual apartheid must disappear from the world stage like a passing nightmare!
Sukupuolisyrjinnän on väliaikaisena painajaisena kadottava maailmannäyttämöltä!
EnglishAt a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Tšekin presidentti esitti myöhäisessä vaiheessa lisäehtoja allekirjoitukselleen.
EnglishEconomic and monetary union is irrevocably on its way towards the third stage.
Talous- ja rahaunioni on peruuttamattomasti matkalla kohti kolmatta vaihettaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at this stage" suomeksi

at prepositio
stage substantiivi
this
this pronomini
Finnish
at this point adverbi
at this time adverbi