"at the most" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the most" suomeksi

EN

at the most {adverbi}

volume_up
at the most (myös: at most, tops)
At most, electric cars solve the emissions problem.
Sähköajoneuvoilla ratkaistaan enintään päästöongelma.
At most we might be in a 'post-recession' scenario.
Saatamme enintään olla "taantuman jälkeisessä" tilanteessa.
The great majority of them are firms employing at most 10 employees.
Suurin osa pk-yrityksistä työllistää enintään 10 palkansaajaa.

Esimerkkejä "at the most"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
EnglishTherefore it is most important that these funds reach real people who need help.
Onkin tärkeää, että rahaston varat tavoittavat ihmiset, jotka tarvitsevat apua.
EnglishMost countries allocate substantial resources to pay for an army of unemployed.
Monet maat osoittavat huomattavia rahamääriä työttömien armeijan kustantamiseen.
EnglishThe European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
EnglishMost Member States have already made good progress in drawing up these documents.
Useimmat jäsenvaltiot ovat jo edistyneet hyvin näiden asiakirjojen laatimisessa.
English(Cameras and most other removable devices are usually connected to a USB port.)
(Kamerat ja useimmat muut siirrettävät laitteet kytketään yleensä USB-porttiin.)
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishWe all know that President Omar Bongo is the most senior of the African leaders.
Tiedämme kaikki sen, että presidentti Omar Bongo on vanhin afrikkalainen johtaja.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Se riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishThe most recent reports indicate that Mr Kabila's ADFL is closing in on Kinshasa.
Viimeisimmät tiedot viittaavat siihen, että Kabilan AFDL on matkalla Kinshasaan.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Vielä kerran tukitoimien keskittämisestä heikoimmassa asemassa oleville alueille.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Todennäköisesti komission yksityiskohtaisetkin ehdotukset ovat erittäin järkeviä.
EnglishDuring its term, Finland has done its most significant work in secret for Germany.
Suomi on tehnyt puheenjohtajakautensa merkittävimmän työn salassa Saksaa varten.
EnglishThe last sentence in his speech, which really is most remarkable, goes like this:
Hänen puheensa viimeinen lause, joka on todella merkittävä, kuuluu seuraavasti:
EnglishMost computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
Useimmat tietokoneen kaiuttimet tulee liittää tietokoneen linjatuloliitäntään.
EnglishAdmittedly, most of the ideas expressed are more or less along the right lines.
Esitetyt ajatukset ovat kuitenkin asiasisällöltään melko myönteisen suuntaisia.
EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Tällainen luettelo auttaa meitä kohdentamaan toimemme tärkeimpiin tuotteisiin.
EnglishAnother issue mentioned here was Turkey, one of the most difficult issues we face.
Täällä otettiin esille myös kysymys Turkista, joka on yksi kaikkein hankalimpia.
EnglishOur nation and homeland are what is most sacred to us, after God and the family.
Kansakuntamme ja kotimaamme on meille Jumalan ja perheen jälkeen kaikkein pyhintä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at the most":

at the most
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at the most" suomeksi

at prepositio
most adverbi
the artikkeli
at the end of the day
at the time adverbi