"at the moment" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the moment" suomeksi

volume_up
at the moment {adv.} [Idiomi]
EN

at the moment {adverbi} [Idiomi]

volume_up
At the moment the report, voted on in the Committee on Budgets, supports it.
Tällä hetkellä budjettivaliokunnan äänestämässä mietinnössä tuetaan ajatusta.
At the moment the debate is focused essentially on environmental aspects.
Tällä hetkellä keskustelussa keskitytään erityisesti ympäristönäkökohtiin.
But at the moment, this association dialogue lacks credibility.
Tällä hetkellä assosiointivuoropuhelua haittaa kuitenkin uskottavuuden puute.
at the moment (myös: currently)
At the moment, a similar draft directive is being debated in the Council of Ministers.
Ministerineuvostossa keskustellaan parhaillaan samankaltaisesta direktiiviluonnoksesta.
At the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
Se valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
At the moment we are discussing a major agreement with Mauritania.
Keskustelemme parhaillaan tärkeän sopimuksen tekemisestä Mauritanian kanssa.

Esimerkkejä "at the moment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
Tällä hetkellä meillä on kiireellisempiä ja tärkeämpiä kysymyksiä ratkaistavana.
EnglishHowever, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
EnglishAt this moment in time we still have an excessively market-profit-oriented view.
Suhtautumisemme perustuu tällä hetkellä edelleen aivan liiaksi markkinahyötyyn.
EnglishThey have to be tackled in other ways and we are working on this at the moment.
Sitä on käsiteltävä muulla tavalla, ja työskentelemme parhaillaan asian parissa.
EnglishAt the moment, it is preparing a directive which, unfortunately, is incomplete.
Se valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka ei valitettavasti ole vielä valmis.
EnglishI am not for a moment saying that we should not be accurate in our descriptions.
Minä en tarkoita nyt sitä, etteikö meidän pitäisi kuvata asioita täsmällisesti.
EnglishLet me dwell for a moment on the aspect of a test and the aspect of compensation.
Haluaisin vielä hieman puuttua testistä ja korvauksista esitettyihin ajatuksiin.
EnglishThis room was born for this moment, is really what I want to say to you tonight.
Tämä huone luotiin tätä hetkeä varten -- se on minun sanomani teille tänä iltana.
EnglishAt the moment we are concentrating strongly on economic competition within the EU.
Keskitymme tällä hetkellä voimakkaasti EU:n sisäiseen taloudelliseen kilpailuun.
EnglishA moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Hetki sitten arvostelitte yhteisön etuuskohtelun puutetta, ja olette oikeassa.
EnglishEssentially, then, we should not be looking for a solution at this precise moment.
Meidän ei siis pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisua tällä nimenomaisella hetkellä.
EnglishI hope that the President of the Council will give that point a moment's thought.
Toivon, että neuvoston puheenjohtaja pysähtyisi miettimään tätä asiaa hetkeksi.
EnglishAt this moment no legislative proposals relating to childcare are being analysed.
Lastenhoitoa koskevia lainsäädäntöehdotuksia ei ole tutkittavana tällä haavaa.
EnglishThe discrepancies between the Member States are simply too vast at the moment.
Jäsenvaltioiden väliset erot ovat tällä hetkellä yksinkertaisesti liian suuret.
EnglishThere are yet two more reasons why your presidency comes at a decisive moment.
Puheenjohtajakautenne osuu tärkeään vaiheeseen vielä kahdesta muustakin syystä.
English   No decision has been taken for the moment because Parliament has not yet voted.
   Toistaiseksi ei ole tehty päätöstä, koska parlamentti ei ole vielä äänestänyt.
EnglishIt is not the moment for the European Parliament to lay down any clear criterion.
Nyt ei ole oikea hetki sille, että Euroopan parlamentti asettaa selkeät kriteerit.
EnglishSadly, in the UK at the moment you cannot guarantee that this will be the case.
Ikävä kyllä tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishScotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
Tämä aihe kiinnostaa suuresti Skotlantia, joka on tällä hetkellä sivuasemassa.
EnglishThis directive accommodates these freedoms, and that is not a moment too soon.
Tässä direktiivissä säädetään näistä vapauksista, eikä hetkeäkään liian aikaisin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at the moment" suomeksi

at prepositio
moment substantiivi
the artikkeli
at the end of the day
at the time adverbi