"at the mercy of" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the mercy of" suomeksi

EN

at the mercy of [Idiomi]

volume_up
at the mercy of
The kidnapped Estonians are, however, still at the mercy of their abductors.
Siepatut virolaiset ovat kuitenkin edelleen sieppaajiensa armoilla.
After all, they are at the mercy of their care providers.
Loppujen lopuksi potilaat ovat hoitopalvelujen tarjoajien armoilla.
This places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Tämän vuoksi he ovat niiden armoilla, jotka hallitsevat Irlannin lihateollisuutta.

Esimerkkejä "at the mercy of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Tämän vuoksi he ovat niiden armoilla, jotka hallitsevat Irlannin lihateollisuutta.
EnglishI appeal for mercy and assurance that she will not be executed under any circumstance.
Pyydän armoa ja vakuutusta siitä, ettei häntä teloiteta missään olosuhteissa.
EnglishEurope's cultural identity must not be left to the mercy of the free market.
Euroopan kulttuurillisesta identiteetistä ei saa luopua vapaiden markkinoiden edessä.
EnglishIn the words of the poet Thomas Gray, we must not ‘shut the gates of mercy on mankind’.
Runoilija Thomas Grayn sanoin emme saa sulkea armeliaisuuden portteja ihmiskunnalta.
EnglishThese instruments will put the European people at the mercy of rating agencies.
Nämä välineet saattavat EU:n kansalaiset luokituslaitosten armoille.
EnglishWe hope that fate and God will have mercy on these disaster-stricken regions.
Toivomme, että kohtalo ja jumala tuntevat armoa näitä katastrofin kokemia alueita kohtaan.
EnglishMadam President, we are quite happy for you to temper justice with mercy, as it were.
Arvoisa puhemies, jos annatte armon käydä oikeudesta, tyydymme siihen.
EnglishWe know that thousands of women are literally at the mercy of slave traders.
Tiedämme, että tuhannet naiset ovat täysin orjakauppiaiden armoilla.
EnglishIn essence, the Commission proposal puts the labour market at the mercy of liberalisation.
Pohjimmiltaan komission ehdotuksessa jätetään työmarkkinat vapauttamistoimien armoille.
EnglishWe are talking about countries at the mercy of poverty, indigence and disease.
Kyse on valtioista, jotka elävät köyhyyden ja sairauden armoilla.
EnglishThe kidnapped Estonians are, however, still at the mercy of their abductors.
Siepatut virolaiset ovat kuitenkin edelleen sieppaajiensa armoilla.
EnglishCurrent rules often place consumers at the mercy of insurance companies.
Nykyiset säännöt jättävät kuluttajat usein vakuutusyhtiöiden armoille.
EnglishThe aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
Näin piti tehdä raa'alla voimalla, ja heidän oli määrä olla raakoja eivätkä he saaneet tuntea armoa.
EnglishThe world economies outside Europe will show no mercy to us, nor should we expect them to.
Euroopan ulkopuolella maailmantalous ei anna meille armoa, eikä meidän pidä sitä odottaakaan.
EnglishThese days, workers are at the mercy of frequent and risky employment transitions.
Näinä päivinä työntekijät ovat toistuvien ja riskialttiiden työpaikoissa tapahtuvien muutosten armoilla.
EnglishThey are completely at the mercy of the banks, which do not provide sufficient reliable information.
He ovat täysin pankkien armoilla, eivätkä pankit tarjoa riittävästi luotettavaa tietoa.
EnglishWhen a population finds itself at the mercy of a murderous leader, this is a fundamental issue.
Kun kansalaiset ovat murhanhimoisen johtajan armoilla, kyseessä on perustavanlainen kysymys.
EnglishMr Pannella, I do not think that we are quite at the mercy of events.
Hyvä Marco Pannella, en usko, että jäämme täysin asian armoille.
EnglishThe student movement, OTPOR, on which the opposition is pinning all hope, is being attacked without mercy.
Otpor-opiskelijajärjestön, joka on opposition toivo, toimintaan puututaan tiukasti.
EnglishThe government of Uganda leaves the population at the mercy of the terror of the 'Lord's Resistance Army'.
Ugandan hallitus jättää kansan Herran vastarinta-armeijan terrorin armoille.