"at the hands of" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the hands of" suomeksi

EN

at the hands of [Idiomi]

volume_up
at the hands of

Esimerkkejä "at the hands of"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
Irlantilaiset vastustivat demokraattisen vallan siirtämistä pois kansan käsistä.
EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Ne ovat keskittyneet kolmen yrityksen käsiin, ja ne ovat Cargill, ADM ja Bunch.
EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Monet näistä ihmisistä päätyvät valitettavasti beduiinikaupustelijoiden käsiin.
EnglishThat means that these two issues are actually in the hands of the governments.
Se tarkoittaa sitä, että nämä kaksi asiaa ovat itse asiassa hallitusten käsissä.
EnglishWe do not forget the 3, 000 people killed at the hands of the military despots.
Emme unohda 3 000: ta sotilaallisten hirmuvaltiaiden käsissä kuollutta ihmistä.
EnglishSubtle maneuvering of the hands is required to perform delicate tasks like this.
Käsien hienovaraista hallintaa vaaditaan näin herkkien toimintojen suorittamiseen.
EnglishOur future will be in outside hands, therefore, if we do not change the situation.
Meidän tulevaisuutemme on siis ulkopuolisissa käsissä, jos emme muuta tilannetta.
EnglishI would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
Haluaisin todella, että meillä olisi ässä hihassamme, todellinen valttikortti.
EnglishThis shows that society is desperate and it's taking the law into its own hands.
Tämä todistaa, että yhteiskunta on epätoivoinen ja ottaa lain omaan käteensä.
EnglishThe Council will continue to tie its own hands with its arcane voting methods.
Neuvosto sitoo jatkossakin omat kätensä vaikeaselkoisilla äänestysmenettelyillään.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Yksikään valtion tai hallituksen päämies ei voi puuttua tähän lainsäädäntöön.
EnglishIt is important that it is in competent hands and we now see that it will be.
On tärkeää, että se pysyy osaavissa käsissä, ja nyt näemme, että näin tapahtuu.
EnglishThe electronic media are also in the hands of Prime Minister Hun Sen's party.
Myös sähköiset tiedotusvälineet ovat pääministeri Hun Senin puolueen valvonnassa.
EnglishMr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
(EN) Arvoisa puhemies, Bryssel haluaa nyt näköjään saada internetin hallintaansa.
EnglishTherefore, I am clearly against tying our hands with a moratorium on legislation.
Vastustan näin ollen tiukasti käsiemme sitomista lainsäädännön lykkäämisellä.
EnglishOr should we always continue to leave our security in the hands of Mr Bill Clinton?
Vai onko meidän yhä edelleen jätettävä turvallisuutemme Bill Clintonin harteille.
EnglishThe EU should step up to the plate and provide real leadership and clean hands.
EU:n olisi aika kantaa vastuunsa ja tarttua ohjaksiin tosimielessä ja puhtain käsin.
EnglishUntil such time as they fulfil this requirement we have a problem on our hands.
Niin kauan kuin tätä vaatimusta ei täytetä, meillä on tässä asiassa ongelma.
EnglishYou know, it is a terrible thing, this Council’s slogan is ‘Hands off my money!’
On kauheaa myöntää, että tämän neuvoston motto on "Näpit irti rahoistani!".
EnglishOur fate is in your hands, but you must have the courage to take the initiative now.
Kohtalomme on käsissänne, mutta teillä on oltava rohkeutta tehdä tämä aloite nyt.