"at the bottom" - Suomenkielinen käännös

EN

"at the bottom" suomeksi

EN

at the bottom {adverbi}

volume_up
at the bottom (myös: below, low down)
In 1931, my grandmother -- bottom left for you guys over here -- graduated from the eighth grade.
Vuonna 1931 isoäitini-- vasemmalla alhaalla niille, jotka ovat tänään täällä -- suoritti kahdeksannen luokan.
And on the bottom, this is the repeat sequence for the egg case, or tubuliform silk protein, for the exact same spider.
Alhaalla on toistuva sekvenssi munakotelon putkimaisesta seittiproteiinista, täsmälleen samalta hämähäkiltä.
When it was privatised, it experienced a traumatic time with the loss of plants and jobs, and morale was at rock bottom.
Kun terästeollisuus yksityistettiin, sen alalla koettiin vaikeita aikoja, kun menetettiin tehtaita ja työpaikkoja, ja moraali oli todella alhaalla.
at the bottom
At the bottom, it still has military vessels from the Second World War.
Sen pohjalla on vielä sotalaivoja toisen maailmansodan ajoilta.
They want order, even at some cost to those at the bottom.
He haluavat järjestystä, jopa pohjalla olevien kustannuksella.
When you are at the bottom of the wave, you hit the bottom.
Kun on aallon pohjalla, iskeytyy pohjaan.

Esimerkkejä "at the bottom"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
EnglishParties must be constructed from the bottom up by the parties in the Member States.
Jäsenvaltioissa toimivien puolueiden on perustettava puolueet alhaalta ylöspäin.
EnglishClick the Slide Show button at the bottom of Photo Gallery to start the slide show.
Aloita diaesitys valitsemalla valokuvavalikoiman alaosasta Diaesitys-painikkeen.
EnglishFor bottom and surface longliners, the fishing opportunities have been increased.
Paunettikalastuksen ja pitkäsiimakalastusalusten pyyntimahdollisuudet lisääntyvät.
EnglishSometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Joskus asiasta täytyy tietää jonkin verran, jotta pääsee kiinni ongelman ytimeen.
EnglishYou can also add captions using the Add Caption box at the bottom of the Info pane.
Voit lisätä kuvatekstejä käyttämällä tietoruudun alaosan Lisää kuvateksti -ruutua.
EnglishDraw cards from the bottom of each column and move them in the following ways:
Vedä kortteja kustakin pinosta (voit vetää pinon alimman kortin) seuraavasti:
EnglishThis shows yet again that social Europe is at the bottom of the Commission's agenda.
Se osoittaa jälleen, että sosiaalinen Eurooppa on komission ohjelmassa viimeisenä.
EnglishThis, surely, is the bottom line in terms of the exclusion of citizens from society.
Tämä on varmasti ratkaiseva tekijä kansalaisten syrjäytymiseen yhteiskunnasta.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Valitettavasti Euroopan unioni on syvänmeren pohjatroolausepidemian keskus.
EnglishGreat academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
Suuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas.
EnglishAustria and Italy are at the bottom of the league table as far as ODA is concerned.
Itävalta ja Italia ovat jääneet julkisen kehitysavun osalta peränpitäjiksi.
EnglishThe bottom line is that in this domain as in many others, Europe is not there.
Perusongelmana tässä kuten monessa muussakin asiassa on, että meiltä puuttuu Eurooppa.
EnglishWe would like to give Europe back to the citizen, to adopt policy from the bottom up.
Haluaisimme palauttaa Euroopan kansalaisille ja toteuttaa alhaalta ylös -politiikkaa.
EnglishIf you unlock it, you can move it to the bottom, side, or top of the desktop.
Jos poistat sen lukituksen, voit siirtää sen työpöydän ylä- tai alareunaan tai sivulle.
EnglishThe percentage of memory being used is listed at the bottom of the Task Manager window.
Käytössä olevan muistin prosenttiosuus näkyy Tehtävienhallinta-ikkunan alareunassa.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
Tila-alueella Windows Media Playerin alareunassa (lähellä toiston ohjaimia)
EnglishI would like to thank our European Parliament friends from the bottom of my heart.
Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin ystäviämme täydestä sydämestäni.
EnglishThe bottom line is that it is Europe that fails to make a success of the Lisbon strategy.
Loppujen lopuksi juuri Eurooppa epäonnistuu Lissabonin strategian toteuttamisessa.
EnglishThe bottom line is that new jobs will not be created and existing jobs will be put at risk.
Pahinta on , että uusia työpaikkoja ei synny ja nykyiset työpaikat vaarannetaan.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at the bottom" suomeksi

at prepositio
the artikkeli
bottom substantiivi
bottom adjektiivi