"at random" - Suomenkielinen käännös

EN

"at random" suomeksi

EN

at random {adverbi}

volume_up
Otan umpimähkään yhden esimerkin.
People are being accused at random of smuggling illegal emigrants and are being held by the police for hours on end like ordinary criminals.
Ihmisiä syytetään umpimähkään laittomien maahanmuuttajien salakuljetuksesta ja poliisi pitää heitä kiinniotettuina yhtäjaksoisesti tuntikausia kuin piintyneitä rikollisia.
First of all, I should like to give you a random example of this lack of clarity.
Aivan ensimmäiseksi satunnaisesti valittu esimerkki epäselvyydestä.
You can't move cards between columns at random, however.
Kortteja ei kuitenkaan voi siirtää pinosta toiseen satunnaisesti.
That is why I proposed random checking and fingerprinting at border crossings.
Tästä syystä ehdotin, että maahantulotarkastukset tehdään ja sormenjäljet otetaan rajanylityspaikoissa satunnaisesti.

Esimerkkejä "at random"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTheir preparation has not been systematic: in practice it has been quite random.
Niiden valmistelu ei ole ollut systemaattista vaan käytännössä aika satunnaista.
EnglishThe report now proposes only random searches of the information system.
Tässä mietinnössä ehdotetaan ainoastaan satunnaisia hakuja tietojärjestelmästä.
EnglishSelect the Shuffle check box to have the pictures appear in a random order.
Valitse Sekoita-valintaruutu, jos haluat kuvien näkyvän satunnaisessa järjestyksessä.
EnglishThe Pencil and Brushes can be used to make completely random, free-form shapes.
Kynällä ja siveltimillä voit piirtää erilaisia muotoja täysin vapaasti.
EnglishThese can be curbed by having irregular inspections carried out on a random basis’.
Nämä ehkäistään epäsäännöllisillä ja sattumanvaraisilla tarkastuksilla."
EnglishThe Pencil and Brush can be used to make completely random, free-form shapes.
Lyijykynällä ja siveltimellä voit piirtää täysin vapaamuotoisia muotoja.
EnglishOf course, websites cannot be closed at random for political reasons.
Verkkosivuja ei tietenkään voida sulkea sattumanvaraisesti poliittisista syistä.
EnglishYour computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.
Tietokoneessa on kahdentyyppistä muistia, RAM-muistia ja näennäismuistia.
EnglishFirst of all, I should like to give you a random example of this lack of clarity.
Aivan ensimmäiseksi satunnaisesti valittu esimerkki epäselvyydestä.
EnglishWe cannot simply sit back and allow these matters to develop in a random way.
Emme yksinkertaisesti voi istua kädet ristissä ja antaa asioiden kehittyä omalla painollaan.
EnglishTo have the pictures appear in a random order, select the Shuffle pictures check box.
Voit näyttää kuvat satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla Sekoita kuvat -valintaruudun.
EnglishIt is not enough for the toy to be in the shop and have a random test carried out there.
Ei riitä, että lelut ovat kaupassa ja että siellä tehdään pistokokeita.
EnglishRecoveries cannot continue in the same random fashion as in the past.
Perintä ei voi jatkua samanlaiseen umpimähkäiseen tapaan kuin aikaisemmin.
English(DE) Mr President, the location for the EU-Russia Summit was not chosen at random.
(DE) Arvoisa puhemies, EU:n ja Venäjän huippukokouksen pitopaikkaa ei valittu sattumanvaraisesti.
EnglishDNA accumulates information through random errors, some of which just happen to work.
DNA kokoaa informaatiota satunnaisten virheiden kautta, joista jotkut vain sattuvat toimimaan.
EnglishAnd by doing that, it allows the virus to express random protein sequences.
Sillä tavoin virus voi ilmaista satunnaisia proteiinisekvenssejä.
EnglishThis incongruous situation is not, in my view, an inadvertent, random choice by the European Union.
Tämä luonnottomuus ei ole mielestämme vahingossa syntynyt Euroopan unionin päätös.
EnglishI certainly feel that random sampling is something we are going to have to learn to live with.
Uskon todellakin, että meidän on opeteltava elämään pistokokeiden kanssa.
EnglishThere are a growing number of abductions, abuses and random killings.
Sieppauksia, pahoinpitelyjä ja mielivaltaisia tappoja on yhä enemmän.
EnglishIf you want the photos to appear in a random order, select the Shuffle pictures check box.
Voit näyttää valokuvat satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla Sekoita kuvat -valintaruudun.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at random":

at random

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at random" suomeksi

at prepositio
random adjektiivi
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish