EN

at one time {substantiivi}

volume_up
at one time (myös: one fell swoop)
They have not tried to force too many companies together at one time.
Siellä ei ole yritetty yhdistää väkisin liian monta yhtiötä yhdellä kertaa.
You can erase all the files at one time on a rewritable disc, such as CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, or DVD-RAM discs.
Voit poistaa kaikki tiedostot yhdellä kertaa uudelleenkirjoitettavalta levyltä, kuten CD-RW-, DVD-RW-, DVD+RW- tai DVD-RAM-levyltä.
According to the renowned International Crisis Group, in no other case on record have more journalists ever been murdered at one time.
Maineikkaan kansainvälisen kriisiryhmän mukaan missään muussa raportoidussa hyökkäyksessä ei ole murhattu yhtä paljon toimittajia yhdellä kertaa.
at one time
Voit tuoda useita tiedostoja samalla kertaa.
Now I have been told that if you have a difficult debate you know you are in trouble if half the Luxembourg Members are in the Chamber at one time - and they are.
Nyt minulle on sanottu, että jos teillä on vaikea keskustelu, tiedätte olevanne pulassa, jos puolet luxemburgilaisista jäsenistä on samalla kertaa parlamentissa ja nyt näin on.

Esimerkkejä "at one time"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSelect the number of shows in a series that are stored in Recorded TV at one time.
Valitse, montako sarjan jaksoa tallennetaan TV-tallenteet-osaan kerrallaan.
EnglishTurkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
Turkki on ajoittain ottanut esiin monia kiistakysymyksiä Egeanmerellä.
EnglishPress the number 3 one time for the letter "d", and then press ENTER.
Valitse kirjain "o" painamalla numeroa 6 kolme kertaa ja paina sitten Enter.
EnglishTo enter an event that spans more than one time slot or day, click and drag.
Napsauta ja vedä, jos haluat lisätä tapahtuman, joka kattaa useampia aikajaksoja tai päiviä.
EnglishThey have not tried to force too many companies together at one time.
Siellä ei ole yritetty yhdistää väkisin liian monta yhtiötä yhdellä kertaa.
EnglishAt one time it was agreed on to the letter, but the Council has not as yet confirmed it.
Siitä on jo kertaalleen sovittu pilkulleen, mutta neuvosto ei ole sitä vielä vahvistanut.
EnglishWe were at one time a politically neutral country, during the time of the Iron Curtain.
Me olimme aikanaan rautaesiripun aikana poliittisesti puolueeton maa.
EnglishIt is important because one in seven of us have a mental health problem at any one time.
Se on tärkeää, koska joka seitsemännellä meistä on jonakin ajankohtana mielenterveysongelma.
EnglishSnap is a quick—and fun—way to show two sites or pages on your screen at one time.
Kohdistaminen on nopea ja hauska tapa saada kaksi sivustoa tai sivua näkymään näytössä yhtä aikaa.
EnglishAt one time we never saw a Council minister here at this point in the budget process.
Yhteen aikaan neuvoston ministeri ei ollut lainkaan läsnä talousarviomenettelyn tässä vaiheessa.
EnglishBecause it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
Näytteiden antamiseen voi kulua aikaa, joten niitä ei tarvitse kirjoittaa kaikkia kerralla.
EnglishWhen this happens, tap or click Allow once to let a site use your location just one time.
Kun näin tapahtuu, salli sivuston käyttää sijaintiasi vain kerran valitsemalla Salli kerran.
EnglishAt one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.
Oli aika, jolloin Kiinan viranomaiset ottivat päätöslauselmamme huomioon, mutta eivät tee niin enää.
EnglishWe’ll send a one-time security code to the phone number or email address you’ve provided.
Lähetämme kertakäyttöisen suojauskoodin antamaasi puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.
English14:34 So, we appear to have a genuine difference of opinion about how to profitably use one's time.
14:34 Tässä meillä näyttää olla aito mielipide-ero, ajankäyttömme hyödyllisyydestä.
EnglishWe were told at one time that a Code of Conduct was not possible.
Aikanaan meille kerrottiin, että käytännesäännöt eivät ole mahdollisia.
EnglishRunning fewer programs at one time can prevent low memory problems and information loss.
Suoritettavien ohjelmien määrän vähentäminen voi ehkäistä muistiongelmia ja tietojen menettämistä.
EnglishI would like to remind you that my country, Sweden, became rich at one time precisely by exporting timber.
Muistutan teitä siitä, että kotimaani Ruotsi rikastui aikoinaan viemällä puuta.
EnglishAt one time I had nine women members of the Commission, which I believe is very important.
Omassa komissiossani oli yhteen aikaan yhdeksän naista, ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä seikka.
EnglishRunning fewer programs at one time can help prevent low memory problems and information loss.
Suoritettavien ohjelmien määrän vähentäminen voi ehkäistä muistiongelmia ja tietojen menettämistä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at one time":

at one time

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at one time" suomeksi

at prepositio
one pronomini
one numeraali
Finnish
one substantiivi
Finnish
time substantiivi
at the time adverbi
at that time adverbi