"at loggerheads" - Suomenkielinen käännös

EN

"at loggerheads" suomeksi

EN

at loggerheads [Idiomi]

volume_up
at loggerheads
The President and Prime Minister were at loggerheads in public over new elections.
Presidentti ja pääministeri olivat julkisuudessa tukkanuottasilla uusista vaaleista.
For a long time, the European Parliament and the governments were at loggerheads over the question of how strict the standards should be and how high the associated costs for the Member States.
Euroopan parlamentti ja hallitukset olivat pitkään tukkanuottasilla siitä, miten tiukkoja normien pitäisi olla ja kuinka paljon kustannuksia niistä saisi aiheutua jäsenvaltioille.
at loggerheads

Esimerkkejä "at loggerheads"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe President and Prime Minister were at loggerheads in public over new elections.
Presidentti ja pääministeri olivat julkisuudessa tukkanuottasilla uusista vaaleista.
EnglishDo we have rules to prevent the European Union and Turkey from being at loggerheads?
Onko meillä säännöt, joilla voimme estää Euroopan unionia ja Turkkia riitautumasta?
English. - (FR) For more than three years now the Council and the European Union have been at loggerheads over this Working Time Directive.
Neuvosto ja Euroopan unioni ovat nyt yli kolmen vuoden ajan olleet riidoissa tämän työaikadirektiivin takia.
EnglishAt present, one of the most secular states in the Islamic world has been left in ruins, with three of its communities constantly at loggerheads.
Tällä hetkellä yksi islamilaisen maailman maallisimmista valtioista on raunioina, ja kolme sen yhteisöistä on jatkuvasti riidoissa keskenään.
EnglishIn other words, this was a man with contacts with both communities, which the Turkish and Turkish-Cypriot leaders wish to keep apart and at loggerheads.
Hän oli siis tekemisissä molempien yhteisöjen kanssa, jotka Turkin ja kyproksenturkkilaisten johto haluaa pitää erillään ja vihamielisinä.
EnglishMadam President, the first thing I wish to say is that I think it would be unworthy of the European Parliament to be at loggerheads over this issue.
Arvoisa puhemies, ensiksikin haluaisin sanoa, että mielestäni ei ole Euroopan unionin arvolle sopivaa, että se riitaantuu ja hajaantuu tässä asiassa.
EnglishToday, more by chance than political will on the part of the two principal groups, we have a Left and Right at loggerheads with one another.
Nyt oikeisto ja vasemmisto ottavat yhteen, mikä johtuu pikemminkin olosuhteiden aiheuttamasta sattumasta kuin kahden suurimman ryhmän poliittisesta tahdosta.
EnglishFor example, I believe that we should contact not just the leaders of the two main political parties which are at loggerheads, but also the unofficial leaders of Albanian society.
Minusta meidän pitäisi esimerkiksi ottaa yhteyttä paitsi törmäyskurssilla olevien kahden pääpuolueen johtajiin myös Albanian yhteiskunnan epävirallisiin johtajiin.
EnglishThe Dutch model of 'green certificates', which allows much more space to the energy partners to express their own responsibility, is at loggerheads with this regulation.
Alankomaiden tapa käyttää todistuksia ympäristöystävällisyydestä jättää energiantuottajille paljon enemmän tilaa huolehtia vastuustaan, mikä on ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa.
EnglishFor a long time, the European Parliament and the governments were at loggerheads over the question of how strict the standards should be and how high the associated costs for the Member States.
Euroopan parlamentti ja hallitukset olivat pitkään tukkanuottasilla siitä, miten tiukkoja normien pitäisi olla ja kuinka paljon kustannuksia niistä saisi aiheutua jäsenvaltioille.
EnglishMr Olsson is right to say that agriculture is not, either, an issue on which, within the WTO, an uncompetitive and protectionist North is at loggerheads with a competitive and liberalising South.
Jäsen Olsson on oikeassa: maatalous ei sekään ole kysymys, josta kilpailukyvytön ja protektionistinen pohjoinen riitelee kilpailukykyisen ja vapauttamista kannattavan etelän kanssa WTO:ssa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at loggerheads" suomeksi

at prepositio
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
at large
at random adverbi