"at length" - Suomenkielinen käännös

EN

"at length" suomeksi

EN

at length [Idiomi]

volume_up
at length
The matter was discussed at length in the Conference of Presidents.
Tämä kysymys on ollut pitkään käydyn keskustelun aiheena puheenjohtajakokouksissa.
We discussed this at length at the Vienna European Council and at Pörtschach.
Keskustelimme siitä pitkään Wienin Eurooppa-neuvostossa ja Pörtschachissa.
We discussed it at great length, but, in my opinion, obtained a good result.
Keskustelimme siitä pitkään, mutta pääsimme mielestänne asiassa hyvään ratkaisuun.
I am ready to discuss at length any of the elements.
Olen valmis keskustelemaan yksityiskohtaisesti kaikista mahdollisista elementeistä.
Mr President, in this Parliament we have discussed the CAP often, and at length.
Arvoisa puhemies, täällä parlamentissa on keskusteltu usein ja yksityiskohtaisesti YMP:sta.
We will return to it at length when we discuss it.
Palaamme siihen yksityiskohtaisesti, kun sitä käsitellään.
at length (myös: eventually, finally, at last)
I hope the rapporteur will see that after a proper study and a reasonable length of time – and to me that means 12 months – we will arrive at that position.
Toivon esittelijän huomaavan, että kun aiheesta on ensin tehty kunnollinen ja riittävän pitkäkestoinen tutkimus – itse kannatan 12:ta kuukautta – päädymme lopulta sille kannalle.

Esimerkkejä "at length"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Ministeri Lenarčič puhui jo pitkään eri välineistä, joita meidän pitäisi käyttää.
EnglishAs rapporteur, I prepared a draft version which already exceeded the set length.
Esittelijänä laadin mietintöluonnoksen, joka pituudeltaan jo ylitti asetetun rajan.
EnglishContemplate their mood at length with our free Angry Birds theme for Windows.
Tutustu niiden mielialaan tämän Windowsin maksuttoman Angry Birds -teeman avulla.
EnglishHow much do the stress tests, which we are discussing at such length today, cost?
Kuinka paljon stressitestit, joista me tänään niin pitkään keskustelemme, maksavat?
EnglishI also look forward to debating the Commission communication at greater length.
Odotan myös keskustelua, jossa käsitellään komission julkilausumaa tarkemmin.
EnglishI think, though, that it is important to look into these matters at greater length.
Mielestäni on kuitenkin tärkeää tarkastella näitä kysymyksiä yksityiskohtaisemmin.
EnglishThe European Parliament reached, after great length, an acceptable compromise.
Euroopan parlamentti on saavuttanut pitkän ajan jälkeen hyväksyttävän kompromissin.
EnglishWe discussed it at great length, but, in my opinion, obtained a good result.
Keskustelimme siitä pitkään, mutta pääsimme mielestänne asiassa hyvään ratkaisuun.
EnglishAs you all know, millions of animals are transported the length and breadth of Europe.
Kuten te kaikki tiedätte, miljoonia eläimiä kuljetetaan pitkin poikin Eurooppaa.
EnglishCommissioner Barrot has already discussed a number of other issues at great length.
Komission jäsen Barrot käsitteli jo perusteellisesti monia muita kysymyksiä.
EnglishWe have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Olemme pitkään keskustelleet sopivasta tilanteesta perustaa Euroopan yhteistyövirasto.
EnglishWhat is more, we already discussed the matter at length a few months ago.
Sitä paitsi olemme keskustelleet tästä perusteellisesti muutama kuukausi sitten.
EnglishI could continue at length, but I shall finish now, as my speaking time has run out.
Voisin jatkaa vielä pitkään, mutta lopetan, koska olen käyttänyt puheaikani.
EnglishBut the leader of my Group, Mr Tajani, will speak at greater length on this.
Mutta ryhmäni johtaja kollega Tajani puhuu sitten tästä aiheesta laajemmin.
EnglishWe discussed this at length at the Vienna European Council and at Pörtschach.
Keskustelimme siitä pitkään Wienin Eurooppa-neuvostossa ja Pörtschachissa.
EnglishSome file properties (such as the length of a song file) can't be modified.
Osaa tiedosto-ominaisuuksista (kuten äänitiedoston pituutta) ei voi muokata.
EnglishMr President, we have already discussed various human rights issues at length.
Arvoisa puhemies, nyt on puhuttu paljon erilaisista ihmisoikeusasioista.
EnglishPassengers will have 12 basic rights applying to any length of journey.
Matkustajilla on 12 perusoikeutta, joita sovelletaan kaikenpituisiin matkoihin.
EnglishShorten the length of time before Windows dims and turns off the display
Lyhennä aikaa, jonka Windows odottaa, ennen kuin se himmentää ja sulkee näytön
EnglishIt has also been claimed that nets that are 2.5 km in length could not be profitable.
On väitetty lisäksi, että 2, 5 kilometrin pituiset verkot eivät voi olla kannattavia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at length":

at length
English

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at length" suomeksi

length substantiivi
Finnish
at prepositio
at once
at all
at the end of the day
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
at large
at random adverbi