"at its best" - Suomenkielinen käännös

EN

"at its best" suomeksi

EN

at its best {adverbi}

volume_up
at its best (myös: at best)
At its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
Parhaimmillaan tietoyhteiskunta voi olla uuden kapitalismin sosiaalinen ulottuvuus.
European peace policy in its best sense means overcoming barriers.
Rajojen ylittäminen on parhaimmillaan eurooppalaista rauhanpolitiikkaa.
This is militarism at its best, and that is why we voted against it.
Tämä on militarismia parhaimmillaan, minkä vuoksi äänestimme päätöslauselmaa vastaan.

Esimerkkejä "at its best"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFor those who make the effort to do so, they will see Parliament at its best.
Ne, jotka näkevät sen vaivan ja tekevät niin, näkevät parlamentin parhaimmillaan.
EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
Parhaimmillaan tietoyhteiskunta voi olla uuden kapitalismin sosiaalinen ulottuvuus.
EnglishHowever, we must realise that the international community is doing its best.
Mutta meidän on myös ymmärrettävä, että kansainvälinen yhteisö tekee parhaansa.
EnglishAt the same time, it is a region that easily causes even its best friends to despair.
Se on samalla kuitenkin alue, joka saa myös sen parhaat ystävät epätoivoisiksi.
EnglishMr President, the EU delegation did not show itself to its best advantage in The Hague.
Arvoisa puhemies, EU:n valtuuskunta ei näyttänyt parhaimpia puoliaan Haagissa.
EnglishIt was characterised by commitment and a genuine desire to do its best for these people.
Siitä näkyi sitoutuminen asiaan sekä selvä halu toimia näiden ihmisten parhaaksi.
EnglishStudies and reports show that management is at its best in state-owned forests.
Tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että valtion omistamat metsät hoidetaan parhaiten.
EnglishI really hope that the Commission reads our report and tries to do its best in future.
Toivon todella, että komissio lukee mietintömme ja yrittää tehdä jatkossa parhaansa.
EnglishThe European Union is already doing its best to facilitate this dialogue.
Euroopan unioni tekee nykyään jo kaikkensa helpottaakseen tätä vuoropuhelua.
EnglishIt exports some of its best-prepared human resources to your countries to your benefit.
Afrikasta tulee sen lahjakkaimpia henkilöitä Eurooppaan teidän hyödyksenne.
EnglishI believe that political life has lost one of its best representatives.
Poliittinen elämä on mielestäni menettänyt yhden parhaimmista edustajistaan.
EnglishIt will try its best to reconcile ambition and solidarity with realism.
Se pyrkii sovittamaan kunnianhimon ja realismin, yhteisvastuullisuuden ja realismin.
EnglishIt has been an excellent example of how Community method at its best can work.
Tämä on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten yhteisömenetelmä parhaimmillaan voi toimia.
EnglishThe Commission did its best to take into account the comments from your side.
Komissio teki parhaansa parlamentin kommenttien huomioon ottamiseksi.
EnglishLast week, the EU showed itself in its best light at the donor conference.
Viime viikolla EU näytti parhaat puolensa avunantajien konferenssissa.
EnglishThe Commission does its best to keep pace with the developments in Basel.
Komissio tekee parhaansa pysyäkseen ajan tasalla Baselissa tapahtuvan kehityksen suhteen.
EnglishThis is militarism at its best, and that is why we voted against it.
Tämä on militarismia parhaimmillaan, minkä vuoksi äänestimme päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThis confirms our impression that your presidency is giving of its best.
Näin vain vahvistuu vaikutelmamme siitä, että puheenjohtajavaltio tekee todella parhaansa.
EnglishIt is European culture at its best and high quality food always has its own price.
Se on eurooppalaista kulttuuria parhaimmillaan ja ruuan korkealla laadulla on aina oma hintansa.
EnglishBy the way, the Union should do its best to avoid constructing a parallel military structure.
Unionin kannattaa kehittää mahdollisimman vähän rinnakkaisia sotilaallisia rakenteita.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at its best" suomeksi

its pronomini
Finnish
at prepositio
best substantiivi
best adjektiivi
Finnish
best adverbi
Finnish