EN

at home {adverbi}

volume_up
at home (myös: in)
For information about printing your photos at home, see Print a picture.
Saat lisätietoja valokuvien tulostamisesta kotona kohdasta Kuvan tulostaminen.
But we at home in Europe have to rise to the momentousness of this period.
Mutta kotona Euroopassa meidän on vastattava tämän ajan tärkeyteen.
Make it a priority to use an ergonomic keyboard at home, not just at work.
Pyri käyttämään ergonomista näppäimistöä myös kotona, ei yksinomaan työssä.

Esimerkkejä "at home"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Toivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Tällaisessa tilanteessa lapsi voi karata kotoa tai hyökätä vanhempiensa kimppuun.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euro-opintie > Mistä maasta kolikko on?
EnglishIn addition, the EU Member States are home to many leading technology companies.
Lisäksi monet johtavat tekniikan alan yritykset sijaitsevat EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Yhtenäismarkkinoilla on 500 miljoonaa kansalaista ja yli 20 miljoonaa yritystä.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Valitettavasti oikeus- ja sisäasioiden neuvoston viime kokous ei tiennyt hyvää.
EnglishUntil this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
Niin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
EnglishWe have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Olemme jo kokeneet tämän vaikutukset lähiseuduilla äskettäisten tulvien aikana.
EnglishPeople who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
Käyttäjät, jotka kuuluvat kotiverkkoon, eivät automaattisesti kuulu kotiryhmään.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Estonia
Navigation Path: Home > Euro > Kansallisten setelien vaihtaminen > Viro
EnglishI saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.
Näin sanat ”Kukaan ei ole laiton” maalattuina seinään kotikaupungissani Poznańissa.
EnglishNone of this is part of the new Treaty and I believe you are on the home stretch.
Nämä asiat eivät kuulu uuteen sopimukseen, ja uskon, että olette jo loppusuoralla.
EnglishAnd the Maldives, and I'm sure some of you have been there -- so here is home.
Malediiveillä, ja olen varma teistä joidenkin käyneen siellä-- tässä siis kotini.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Vertaisverkkoryhmittely- ja kotiryhmäpalvelujen täytyy molempien olla käytössä.
EnglishOn the Home tab, in the AutoMovie themes group, click the theme you want to use.
Valitse Aloitussivu-välilehden Elokuva-automaatin teemat -ryhmästä haluamasi teema.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Me emme voi pyrkiä Euroopan yhdistämiseen ja samalla kannustaa Kiinan hajoamista.
EnglishThis House seems not to realise what really preoccupies the citizens back home.
Tämä parlamentti ei näytä ymmärtävän, mikä kansalaisia kotona oikein huolestuttaa.
EnglishThe Chinese of Taiwan are therefore also welcome in my home region of Padania.
Näin ollen myös Taiwanin kiinalaiset ovat tervetulleita kotiseudulleni Padaniaan.
EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
Minä tunnen oloni kotoisaksi täällä, koska täällä on paljon autismia ilmassa.
EnglishThe only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
Ainoa ongelma oli, miten ne saisi kotiin tullin läpi, joten en ostanut niitä!

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at home" suomeksi

at prepositio
home adverbi
at once
at all
Finnish
at the end of the day
at length
Finnish