"at heel" - Suomenkielinen käännös

EN

"at heel" suomeksi

EN

at heel {adverbi}

volume_up
at heel
volume_up
kannoilla {adv.} (koirasta)

Esimerkkejä "at heel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Neuvosto on eurooppalaisen demokratian akilleenkantapää, ellei peräti sen musta aukko.
EnglishThis is, unfortunately, another Achilles heel of Bosnia and Herzegovina today.
Tämä on valitettavasti tällä hetkellä toinen Bosnia ja Hertsegovinan akilleen kantapää.
EnglishNor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
Emme voi myöskään hyväksyä vitkastelua planeettamme suojeluun liittyvissä asioissa.
EnglishPrisons are always the Achilles heel, the weak point of a democracy.
Vankilat ovat aina heikoin kohta, ne ovat demokratian heikkoja lenkkejä.
EnglishThis point, in particular, is the Achilles' heel of current EU practice.
Tällä hetkellä erityisesti ne ovat EU:n käytännön akilleenkantapää.
EnglishIt has since become apparent that an immense amount of pain was involved in bringing Iraq to heel.
Sittemmin on osoittautunut, että Irakin vapauttaminen aiheutti valtavia kärsimyksiä.
EnglishThe second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
Toinen globalisaation Akilleen kantapää on sen monimutkaisuus.
EnglishSecondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
Toiseksi valvonta on edelleen tämän lainsäädännön akilleenkantapää.
EnglishAs for public procurements, they do often prove to be the Achilles heel of our work in the Member States.
Julkiset hankinnat osoittautuvat usein työmme Akilleen kantapääksi jäsenvaltioissa.
EnglishHuman rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Ihmisoikeudet ovat selvästikin Iranin hallinnon Akilleen kantapää.
EnglishInnovation must be given special attention because it is innovation which is Europe's Achilles heel.
Innovaatioiden tulee saada erityishuomio, koska juuri innovaatioissa on Euroopan akilleenkantapää.
EnglishThis is the Achilles' heel of the European fisheries policy.
Se on eurooppalaisen kalastuspolitiikan akilleenkantapää.
EnglishSecurity is the Achilles' heel of our computer systems.
Turvallisuus on tietokonejärjestelmiemme akilleenkantapää.
EnglishMr President, jobs are the Achilles' heel of the EU.
Arvoisa puhemies, työpaikat ovat EU: n akilleenkantapää.
EnglishIt is also the Achilles heel of the European Union.
Se on myös Euroopan unionin Akilleen kantapää.
EnglishThere lies the Achilles heel of European strategy.
EnglishThe Achilles heel is the existence of tax havens in various island states, a number of which even receive support from EU funds.
Akilleen kantapää ovat eri saarivaltioiden veroparatiisit, joista jotkut jopa saavat tukea EU:n varoista.
EnglishThis is the Achilles heel of the matter, in my view.
EnglishHowever, there remains one Achilles’ heel clearly identified in the Commission’s report today: corruption.
Romanialla on kuitenkin edelleen yksi Akilleen kantapää, joka on määritelty selkeästi komission tämänpäiväisessä kertomuksessa: korruptio.
EnglishI am afraid that this new model, whatever merits it may have had in former times, is now something of an Achilles heel to our economy.
Pelkään, että tämä uusi malli, olivatpa sen hyödyt ennen mitä tahansa, on nyt eräänlainen Akilleen kantapää taloudellemme.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at heel" suomeksi

at prepositio
heel substantiivi
at once
to heel verbi
at all
Finnish
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi