"at hand" - Suomenkielinen käännös

EN

"at hand" suomeksi

EN

at hand [Idiomi]

volume_up
I believe that - at this moment - this is the best reply to the question in hand.
Uskoakseni tämä on tällä hetkellä paras vastaus käsillä olevaan kysymykseen.
The directive in hand is immensely important as regards the competitiveness of the EU.
Käsillä oleva direktiivi on keskeisessä asemassa EU:n kilpailukyvyn kannalta.
Ergonomically designed for use in your right or left hand.
Hiiren käyttö sujuu ergonomisesti molemmilla käsillä.

Esimerkkejä "at hand"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Toisaalta siinä pyritään jatkuvasti peittelemään Euroopan todellista tilannetta.
EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Ongelmana on, että täällä länsimaissa olen havainnut oudon asian. Toisaalta...
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishOn the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Toisaalta aihe herättää yhä suurempaa mielenkiintoa pohjimmiltaan kahdesta syystä.
EnglishI have always said that we should not so much as raise a hand against another.'
Olen aina sanonut, ettei meidän pitäisi kohottaa edes kättämme toisiamme vastaan."
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Toisaalta me kuitenkin haluamme näistä asioista käytävän keskustelun jatkuvan.
EnglishYet such efforts must not go hand in hand with a weakening of the institutions.
Tällaiset pyrkimykset eivät saa kuitenkaan johtaa toimielinten heikentämiseen.
EnglishExperience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Koe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
EnglishOn the other hand, we definitely all want democracy to be restored in Zimbabwe.
Toisaalta me kaikki varmasti haluamme, että demokratia palautetaan Zimbabween.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Olemme osoittaneet toisaalta vaikeudet, jotka syntyvät, kun rahoitus on jäykkää.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Itse asiassa yhteisön toimet ja kannanotot ovat yhden käden sormin laskettavissa.
EnglishCalled the husband, the husband came, swaggering, politician, mobile in his hand.
Kutsuimme aviomiehen, hän saapui rehvastellen, poliitikko, kännykkä kädessään.
EnglishOn the other hand it does vividly remind us of elections in totalitarian states.
Toisaalta se muistuttaa meitä elävästi totalitaaristen valtioiden vaaleista.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Eläinten kloonaaminen taloudellisiin tarkoituksiin on toisaalta eettisesti väärin.
EnglishThe enlargement process must go hand in hand with a deepening of the institutions.
Laajentumisprosessin on edettävä yhtä aikaa toimielinten vahvistamisen kanssa.
EnglishOn the other hand, fares will logically rise as a result of these new costs.
Toisaalta nämä uudet kustannukset johtavat loogisesti lippuhintojen kohoamiseen.
EnglishWe all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Me kaikki tiedämme, että Venäjä ei myy luotolla, sillä se tarvitsee käteistä rahaa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at hand":

at hand

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at hand" suomeksi

at prepositio
hand substantiivi
at once
Finnish
on hand adverbi