"at each time" - Suomenkielinen käännös

EN

"at each time" suomeksi

EN

at each time {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "at each time"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishFirstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
Ensiksikin aina on kyse uudesta rahastosta, jolloin yksi vuosi aina menetetään.
EnglishMake sure that you select your printer in the Print dialog box each time you print.
Varmista, että valitset tulostimen Tulosta-valintaikkunasta aina, kun tulostat.
EnglishEach time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
Aina kun on pääsee lähemmäs, se suurenee, aina hyvin pieniin etäisyyksiin asti.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Kun nyt avaat uuden välilehden, kotisivu näkyy aina Internet Explorerissa.
EnglishIn any case, each time that he has committed himself to do something, he has done it.
Joka tapauksessa aina, kun hän on luvannut jotain, hän on pitänyt lupauksensa.
EnglishThe index will automatically be rebuilt each time this setting is changed.
Indeksi muodostetaan automaattisesti uudelleen aina, kun muutat tätä asetusta.
EnglishAbout 20 megabytes (MB) of disc space is used each time you close a session.
Levytilaa käytetään noin 20 megatavua (Mt) joka kerta, kun suljet istunnon.
EnglishThe terror threat is not new, nor does it recur in the same way each time.
Terrorismin uhka ei ole mitään uutta eikä se ilmene samanlaisena joka kerta.
EnglishEach time there are drifts, however, they are dangerous and they must be stamped out.
Kuitenkin kielteiset ilmiöt ovat aina vaarallisia, ja niitä on torjuttava.
EnglishInternet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.
Kotisivu näkyy Internet Explorerissa aina, kun avaat uuden selausistunnon.
EnglishNote that the index will automatically rebuild each time this setting is changed.
Huomaa, että indeksi muodostetaan automaattisesti uudelleen aina, kun muutat tätä asetusta.
EnglishThat is why the exportability of the rights involved should be considered each time.
Mahdollisuutta siirtää oikeuksia toiseen jäsenvaltioon on siksi tarkasteltava jatkuvasti.
EnglishYour home page only appears each time Internet Explorer is restarted.
Kotisivusi tulee näkyviin vain, kun Internet Explorer käynnistetään uudelleen.
EnglishDo we have to create a new legal basis for the instrument each time?
Onko meidän luotava joka kerran uusi oikeusperusta kulloistakin välinettä varten?
EnglishI have met about a dozen people each time, representing all the different countries.
Kaikki maat ovat olleet edustettuina, ja olen tavannut tusinan verran ihmisiä joka kerta.
EnglishThe software is configured automatically each time you start the computer.
Ohjelmisto määritetään automaattisesti aina, kun käynnistät tietokoneen.
EnglishEach time it goes to the object, it reinforces that obsession or that annoyance.
Aina kun mieli palaa kohteeseen, pinttymä tai mielipaha voimistuu.
EnglishAgainst this background, the periodic renewal does not require a new mandate each time.
Tätä taustaa vasten määräaikainen uudistaminen ei edellytä joka kerta uutta valtuutusta.
EnglishNow each time you insert a disc into your computer, you can choose the program it starts in.
Nyt voit valita käytettävän ohjelman joka kerralla, kun asetat levyn asemaan.
EnglishTo choose an action each time you insert a DVD, select Ask me every time.
Jos haluat valita toiminnon aina, kun asetat DVD-levyn tietokoneeseen, valitse Kysy aina.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at each time" suomeksi

at prepositio
each prepositio
each pronomini
Finnish
each adverbi
Finnish
time substantiivi
at the time adverbi
at one time adverbi
Finnish
at one time substantiivi
Finnish