"at dark" - Suomenkielinen käännös

EN

"at dark" suomeksi

EN

at dark {adverbi}

volume_up

Esimerkkejä "at dark"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishParagraph 32 of the draft resolution should be read against this dark background.
Päätöslauselmaluonnoksen 32 kohtaa tulee tarkastella tätä synkkää taustaa vasten.
EnglishThe events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
Nämä tapahtumat eivät ole ainoastaan jossakin synkässä kaukaisessa menneisyydessä.
EnglishMr President, international terrorism represents the dark side of globalisation.
(EN) Arvoisa puhemies, kansainvälinen terrorismi edustaa globalisaation kääntöpuolta.
EnglishMr President, dark clouds are gathering over the Atlantic and they are storm clouds.
Arvoisa puhemies, Atlantin ylle on kerääntynyt suuria ja painavia ukkospilviä.
EnglishIt is this dark chapter in the history of Europe that we now have opportunity to end.
Tämä on synkkä luku Euroopan historiassa, jonka voimme nyt saattaa päätökseen.
EnglishRegulation of trading in financial instruments - 'dark pools', etc. (short presentation)
Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely - "dark pools" jne. (lyhyt esittely)
EnglishMr President, the same dark forces have not been at work on my question.
Arvoisa puhemies, salaperäiset voimat eivät ole vaikuttaneet minun kysymykseeni.
EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Jos synkät ennustukset käyvät toteen, kyynikot sanovat: "Mehän sanoimme."
EnglishThe dark forces of agriculture in Europe are not only working in certain governments.
Euroopan maatalouden pimeät voimat eivät hallitse vain joitakin hallituksia.
EnglishThe Polish people have painful experience of the dark era of communism and nationalism.
Puolalaiset ovat joutuneet kärsimään kommunismin ja nationalismin synkistä ajoista.
EnglishYou show that even in the dark days of recession, one can dream of Utopia.
Osoitatte, että jopa synkkinä taantuman aikoina voidaan unelmoida utopiasta.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Vallankumouksen jälkeiset vuodet olivat synkkiä ja julmia ankarien kostotoimien vuosia.
EnglishWe should not leave people in the dark, and this includes mechanical engineers.
Emme saa jättää kansaa pimentoon, ja tämä koskee myös koneinsinöörejä.
EnglishSo we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Eli saimme uusia, kiiltäviä kolikoita, käytetympiä ja hyvin vanhoja, tummia kolikoita.
EnglishThe huge potential for growth of Montenegrin tourism has its dark side too.
Montenegron matkailun huomattavilla kasvumahdollisuuksilla on myös haittavaikutuksensa.
EnglishI cannot describe this treaty as anything other than an impetuous leap in the dark.
En voi sanoa tästä sopimuksesta muuta, kuin että se on harkitsematon hyppy tuntemattomaan.
EnglishIf you put the banknote on a dark surface the light areas become darker.
Kun asetat setelin tummalle pinnalle, vaaleat kohdat näyttävät tummemmilta.
EnglishIf Fix Red Eye doesn’t appear to have any effect on your picture, the eyes might be too dark.
Jos punasilmäisyyden korjaus ei vaikuta kuvaan, silmät voivat olla liian tummat.
EnglishWe hope that it will be a beacon for all of us in the dark nights that lie ahead.
Toivomme, että se olisi majakka, joka valaisee tulevat pimeät yömme.
EnglishDark vistas are opening up for the refugees and for the neighbouring countries!
Pakolaisilla ja alueen naapurimailla on edessään synkkä tulevaisuus!

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at dark" suomeksi

at prepositio
dark adjektiivi
dark substantiivi
at once
at all
Finnish
at the end of the day