"at best" - Suomenkielinen käännös

EN

"at best" suomeksi

EN

at best [Idiomi]

volume_up
At its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
Parhaimmillaan tietoyhteiskunta voi olla uuden kapitalismin sosiaalinen ulottuvuus.
Ne muodostavat yhteisen kulttuurialueen ja näyttävät moninaisuutemme parhaimmillaan.
At best, these counterfeit medicines are ineffective.
Parhaimmillaan lääkeväärennökset ovat tehottomia.

Esimerkkejä "at best"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Pyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishUnfortunately, it seems that we have, at best, taught ourselves a new expression.
Vaikuttaa valitettavasti siltä, että olemme korkeintaan oppineet uuden ilmaisun.
EnglishWe achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together'.
Yhteistyötä tekevät eurooppalaiset saavuttavat enemmän ja ovat parhaimmillansa.
English(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
(DA) Avoimuus on paras ja halvin tapa vastustaa EU-varoihin kohdistuvaa petosta.
EnglishThe objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
Tavoitteena ei ole tietää, kuka tekee mitäkin vaan kuka tekee mitäkin parhaiten.
EnglishWe shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
Meidän täytyy myös päättää, kuinka valmistelukunnan työt organisoidaan kunnolla.
EnglishHence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.
Näin yritykset voivat valita tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan lähestymistavan.
EnglishI would argue that the so-called international agreement is at best ambiguous.
Väitän, että niin kutsuttu kansainvälinen sopimus on parhaimmillaankin epäselvä.
EnglishWith the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
Keski- ja Itä-Euroopan maiden kohdalla se onnistuu parhaiten hankkeiden avulla.
EnglishThis is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
Ongelmaa ei ratkaista parhaiten edes kansallisesti vaan kenties paikallisesti.
EnglishI do not think that that is the best way to approach an agreement of this kind.
Minusta se ei ole paras mahdollinen lähestymistapa tämänkaltaiseen sopimukseen.
EnglishMy best wishes for you in your new role - I am keeping my fingers crossed for you.
Toivotan teille onnea ja menestystä uudessa työssänne ja pidän teille peukkuja.
EnglishMr President-elect of the Commission, I wish you the best of luck in that task.
Arvoisa tuleva komission puheenjohtaja, toivotan teille onnea tässä tehtävässänne.
EnglishThe Natura 2000 network is one of the best moves made since the Union's inception.
Natura 2000 -verkosto on yksi parhaimmista toimista unionin perustamisen jälkeen.
EnglishWhat would be best is to allow regional and local players to develop the ports.
Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.
EnglishIt is this government that is still best placed to bring some stability to Somalia.
Tämä hallitus on yhä parhaassa asemassa luomaan jonkinlaista vakautta Somaliaan.
EnglishAnd to those who are not returning, I also send my best wishes for the future.
Niille, jotka eivät palaa enää parlamenttiin, toivon myös kaikkea hyvää elämässä!
EnglishTo start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
Panna alulle ketjureaktion, jolla tästä hallintomallista tulee maailman paras.
EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Kun Windows tunnistaa kaikki laitteistosi, se yrittää löytää parhaat ohjaimet.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at best":

at best

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at best" suomeksi

at prepositio
best substantiivi
best adjektiivi
Finnish
best adverbi
Finnish
at once
at all
at the end of the day
at length
Finnish
at the time adverbi
at bay adverbi
at any rate
Finnish