"at any rate" - Suomenkielinen käännös

EN

"at any rate" suomeksi

EN

at any rate [Idiomi]

volume_up
I do consider Amendment 37 at any rate to be of key importance in this framework.
Joka tapauksessa tarkistus 37 on mielestäni tässä yhteydessä avainasemassa.
I think that what went on there last night must be investigated at any rate.
Mielestäni on joka tapauksessa tutkittava, mitä siellä tapahtui viime yönä.
My delegation will, at any rate, be voting in favour of the amendment.
Oman puolueeni edustajat aikovat joka tapauksessa äänestää tarkistuksen puolesta.
at any rate

Esimerkkejä "at any rate"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Siinäpä se ongelma tiettyyn rajaan asti onkin, tai ainakin hyvin tärkeältä osin.
EnglishAt any rate, I have to say I am pleased because the package is now complete.
Todettakoon joka tapauksessa, että olen tyytyväinen, koska paketti on nyt valmis.
EnglishI do consider Amendment 37 at any rate to be of key importance in this framework.
Joka tapauksessa tarkistus 37 on mielestäni tässä yhteydessä avainasemassa.
EnglishI think that what went on there last night must be investigated at any rate.
Mielestäni on joka tapauksessa tutkittava, mitä siellä tapahtui viime yönä.
EnglishI, at any rate, think this is terrific, for I have no knowledge of these things.
Ainakin minun mielestäni tämä on hieno juttu, koska minulla ei ole tietoa näistä asioista.
EnglishAt any rate, it seems to me to be important that we have somehow reached the final stage.
Mielestäni on kuitenkin tärkeää, edes jollakin tavoin, saattaa asia päätökseen.
EnglishMy delegation will, at any rate, be voting in favour of the amendment.
Oman puolueeni edustajat aikovat joka tapauksessa äänestää tarkistuksen puolesta.
EnglishThey may have additional effects, but at any rate they tend to be a little cheaper.
Niillä voi olla muita vaikutuksia, ja ne ovat joka tapauksessa yleensä hieman halvempia.
EnglishAt any rate, there is nothing on the subject in the official documents we have been given.
Meille annetuissa virallisissa asiakirjoissa ei ainakaan selvitetä tätä asiaa.
EnglishAt any rate it is an area in terms of marine environment that we have to move away from.
Joka tapauksessa se on meriympäristön kannalta asia, josta meidän on päästävä eroon.
EnglishI think that we need to investigate at any rate how this will take shape.
Mielestäni meidän on joka tapauksessa selvitettävä, miten tilanne kehittyy tältä osin.
EnglishAt any rate I will send Members of Parliament the information in writing.
Joka tapauksessa aion lähettää parlamentin jäsenille tiedon kirjallisesti.
EnglishAt any rate, and I am finishing up now, Mr President, I welcome this report.
Arvoisa puhemies, päätän puheenvuoroni toteamalla, että pidän tätä mietintöä myönteisenä.
EnglishAt any rate, Berisha was certainly largely responsible for the deterioration in the situation.
Berisha on joka tapauksessa ollut suureksi osaksi syypää tilanteen kärjistymiseen.
EnglishMy group, at any rate, will be very glad to vote in favour of this report.
Meidän ryhmämme kannattaa joka tapauksessa mielellään tätä mietintöä.
EnglishFourthly, the option of going to court must at any rate remain open.
Neljänneksi, mahdollisuus mennä oikeuteen on joka tapauksessa säilytettävä.
EnglishYour disputes about competence will not, at any rate, meet with much public sympathy.
Kansalaiset eivät missään tapauksessa ymmärrä toimivaltakiistojanne.
EnglishBy comparison, Mr CohnBendit's remarks were, at any rate, not entertaining.
Niihin verrattuina Cohn-Benditin esitys ei kuitenkaan missään tapauksessa ollut viihdyttävä.
EnglishNot, at any rate, the clear rules that they need in the internal market.
Emme ainakaan selkeitä sääntöjä, joita ne tarvitsevat sisämarkkinoilla.
EnglishI hope, at any rate, that the institute will soon start to be operational.
Toivon joka tapauksessa, että instituutti voi pian ryhtyä toimeen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "at any rate":

at any rate

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at any rate" suomeksi

any adverbi
Finnish
any pronomini
Finnish
at prepositio
rate substantiivi
at any moment adverbi
at any given moment adverbi