"at any moment" - Suomenkielinen käännös

EN

"at any moment" suomeksi

EN

at any moment {adverbi}

volume_up
Tensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Etiopian ja Eritrean väliset kiistanalaisia alueita koskevat jännitteet voivat leimahtaa liekkeihin minä hetkenä hyvänsä.
However, there will be other earthquakes, there will be the big Kanto earthquake that we are expecting at any moment.
Tulee kuitenkin uusia maanjäristyksiä, tulee suuri Kanton maanjäristys, jota odotetaan tapahtuvaksi minä hetkenä hyvänsä.

Esimerkkejä "at any moment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHard evidence of the damaging effects of GMOs may emerge at any moment.
Saatamme saada selvää näyttöä muuntogeenisten organismien tuhoisista vaikutuksista koska tahansa.
EnglishIt is terrible to know that you can be attacked at any moment.
On hirvittävää tietää, että kimppuuni voidaan hyökätä milloin tahansa.
EnglishBut at the same time we always knew that this new momentum could derail at any moment.
Mutta samalla koko ajan tiesimme. että tämä uusi voima voisi suistua raiteilta millä hetkellä hyvänsä.
English   Mr Purvis, I have received notification that the Council’s answer is due at any moment.
   Hyvä jäsen Purvis, saamani ilmoituksen mukaan neuvoston vastaus on tulossa millä hetkellä hyvänsä.
EnglishAt any moment in time the NCB Governors with the right to vote will have to
Äänivaltaiset kansallisten keskuspankkien pääjohtajat
EnglishOur colleagues have not sent any official information, but we are expecting some at any moment.
Kollegamme eivät ole lähettäneet mitään virallisia tietoja, mutta odotamme niitä aivan lähiaikoina.
EnglishTo conclude, if the people are not included, the building may collapse at any moment.
Olen lopuksi sitä mieltä, että elleivät kansalaiset osallistu niihin, mikä tahansa rakennelma voi milloin tahansa romahtaa.
EnglishCurrently, the situation in the government bond market is fairly quiet, but it could change at any moment.
Valtion joukkovelkakirjamarkkinoilla on nyt melko hiljaista, mutta tilanne voi muuttua milloin tahansa.
EnglishAnother bloody attack could take place at any moment.
Uusi verinen hyökkäys voi tapahtua koska tahansa.
EnglishTensions between Ethiopia and Eritrea over disputed territory are still likely to flare up at any moment.
Etiopian ja Eritrean väliset kiistanalaisia alueita koskevat jännitteet voivat leimahtaa liekkeihin minä hetkenä hyvänsä.
EnglishHowever, there will be other earthquakes, there will be the big Kanto earthquake that we are expecting at any moment.
Tulee kuitenkin uusia maanjäristyksiä, tulee suuri Kanton maanjäristys, jota odotetaan tapahtuvaksi minä hetkenä hyvänsä.
EnglishAgainst that background, it is no exaggeration to state that the South Caucasus is a powder keg that could explode at any moment.
Tätä taustaa vasten ei ole liioiteltua väittää, että Etelä-Kaukasus on ruutitynnyri, joka voi räjähtää milloin tahansa.
EnglishI would now like to draw your attention, as fellow Europeans, to the fact that this is not just any moment in the history of Europe.
Haluan kiinnittää eurooppalaisten maanmiesteni huomion siihen, että tämä ei ole mikä tahansa hetki Euroopan historiassa.
EnglishA dozen or so virus strains that could mutate at any moment and pose a threat to Europe have been circulating there for years.
Alueella on kiertänyt jo vuosia noin tusina viruskantaa, jotka saattavat muuttua minä hetkenä hyvänsä ja aiheuttaa uhan Euroopalle.
EnglishMoumia Abou Jamal may be executed at any moment, since his appeal in the United States Supreme Court has just been rejected.
Mumia Abu-Jamal voidaan teloittaa hetkenä minä hyvänsä, sillä hänen valituksensa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen on juuri hylätty.
EnglishI should first like to inform the House that Mr Monti has probably already landed and is likely to arrive at any moment.
Aluksi haluan ilmoittaa teille, että komission jäsen Montin kone on luultavasti jo laskeutunut ja hän tulee varmaankin minä hetkenä hyvänsä.
EnglishRemember that, when there are discrepancies between different countries' economic policies, things could come to a head at any moment.
Muistakaa, että kun eri jäsenvaltioiden talouspolitiikan välillä on poikkeavuuksia, asiat saattavat kärjistyä millä hetkellä tahansa.
EnglishThat conflict is only simmering at present, but could boil over at any moment.
Meidän on muistettava toinenkin kytevä konflikti, joka saattaa leimahtaa liekkiin minä hetkenä hyvänsä, ja tarkoitan tässä Länsi-Saharan konfliktia.
EnglishWe must therefore bear in mind that at any moment the Kremlin could claim that those people are in need of its so-called protection.
Sen vuoksi meidän on pidettävä mielessä, että Kreml saattaa milloin tahansa väittää, että nämä ihmiset tarvitsevat sen niin kutsuttua suojelua.
EnglishSince his application for a re-trial was rejected by the Supreme Court in Philadelphia, he could be executed at any moment.
Sen jälkeen, kun Philadelphian korkein oikeus hylkäsi hänen oikeudenkäyntinsä uusimista koskevan pyynnön, hänet saatetaan teloittaa millä hetkellä hyvänsä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at any moment" suomeksi

any adverbi
Finnish
any pronomini
Finnish
at prepositio
moment substantiivi
at any given moment adverbi
at any rate
at that moment adverbi
at the moment adverbi