"at any given moment" - Suomenkielinen käännös

EN

"at any given moment" suomeksi

EN

at any given moment {adverbi}

volume_up
at any given moment (myös: at any moment)

Esimerkkejä "at any given moment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishNatural disasters are crises that may strike at any given moment, and without prior warning.
Luonnonkatastrofit ovat kriisejä, jotka voivat syntyä koska tahansa ilman ennakkovaroitusta.
EnglishRestoring confidence also means, at any given moment, taking responsibility for providing assistance.
Luottamuksen palauttaminen merkitsee joskus myös sitä, että otetaan vastuuta myöntämällä tukia.
EnglishAt any given moment, there are 2 000 ships in the Baltic Sea.
English1:01 at any given moment. It's also very flexible architecture. This is an entire book, so this is an example of non-image data.
1:01 Arkkitehtuuriltaan se on myös hyvin joustava. Tämä on kokonainen kirja, esimerkki ei-kuvatiedosta.
EnglishIt is vital that information be made available so that we can assess progress to date and determine what still has to be done at any given moment.
On välttämätöntä saada tietoja, jotta voidaan jatkuvasti arvioida jo saavutettuja tuloksia ja sitä, mitä on vielä saavutettava.
Englishat any given moment
EnglishSomewhere in Europe, at any given moment, there is surplus electricity, and breaking down national barriers will substantially reduce our dependence on imported energy sources.
Jossain päin Eurooppaa on joka hetki ylimääräistä sähköä, ja kansallisten rajojen murtaminen vähentää huomattavasti riippuvuuttamme tuontienergiasta.
EnglishIn Europe there are about five million volunteers - I was surprised at the number - who for no payment provide their services at any given moment when there is a disaster.
Euroopassa on - yllätyin saadessani tietää tämän - melkein 5 miljoonaa vapaaehtoistyöntekijää, jotka ilman minkäänlaista korvausta tulevat katastrofin sattuessa paikalle.