"at a snail's pace" - Suomenkielinen käännös

EN

"at a snail's pace" suomeksi

EN

at a snail's pace {adverbi}

volume_up
at a snail's pace
This is necessary so as to ensure that the progress of the Union of 25 is not at a snails pace.
Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei 25 jäsenen unionin edistyminen tapahdu etanan vauhtia.
It must be noted that the trans-European rail infrastructure projects are progressing at a snails pace.
On pakko todeta, että Euroopan laajuisten rautatieverkkojen hankkeet etenevät etanan vauhtia.
Progress sometimes proceeds at a snails pace, and it is not always a new substance that brings improvements.
Edistystä tapahtuu toisinnan etanan vauhtia, eivätkä parannukset aina edellytä uusia aineita.

Esimerkkejä "at a snail's pace"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis is necessary so as to ensure that the progress of the Union of 25 is not at a snail’s pace.
Tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, ettei 25 jäsenen unionin edistyminen tapahdu etanan vauhtia.
EnglishIt must be noted that the trans-European rail infrastructure projects are progressing at a snail’s pace.
On pakko todeta, että Euroopan laajuisten rautatieverkkojen hankkeet etenevät etanan vauhtia.
EnglishProgress sometimes proceeds at a snail’s pace, and it is not always a new substance that brings improvements.
Edistystä tapahtuu toisinnan etanan vauhtia, eivätkä parannukset aina edellytä uusia aineita.
English   Mr President, we are finally making progress – at an absolute snail’s pace, but we are making progress.
   – Arvoisa puhemies, lopultakin me edistymme – todellista etananvauhtia, mutta edistymme kuitenkin.
EnglishThe risk assessment has been carried out at a snail' s pace in the European Union, and this second revision is a positive sign that we really want to support and encourage.
Riskien arviointia on suoritettu Euroopan unionissa etanan vauhdilla, ja tämä toinen uudistus onkin myönteinen merkki, jota haluamme tukea ja kannustaa voimakkaasti.