"at a glance" - Suomenkielinen käännös

EN

"at a glance" suomeksi

EN

at a glance {adverbi}

volume_up
Internet Explorer yhdellä silmäyksellä
Now we can see at a glance how much is being spent on which political areas.
Nyt on siis mahdollista tunnistaa yhdellä silmäyksellä, miten paljon kullekin politiikan alalle myönnetään varoja.
The consumer must be able to see at a glance the certificate of origin which is the assurance of product safety.
Kuluttajan on voitava nähdä yhdellä silmäyksellä todistus alkuperästä, joka on puolestaan tuoteturvallisuuden tae.
At a glance you’re able to see which tabs go together.
Näet yhdellä vilkaisulla, mitkä välilehdet liittyvät toisiinsa.
Be aware of your battery power, at a single glance.
Katso akkusi tila yhdellä vilkaisulla.
The clearest indication of its general health-promoting properties would be the traffic light model, which even a child understands at a single glance.
Kokonaisterveellisyydestä selkeimmän kuvan antaisi ns. liikennevalomalli, jonka lapsikin ymmärtää yhdellä vilkaisulla.

Esimerkkejä "at a glance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe email summary gives you a lot of info about your child's PC activities at a glance.
Sähköpostiyhteenvedossa on paljon helppokäyttöisiä tietoja lapsen PC:n käytöstä.
EnglishThe tax package, even a nodding glance at the harmonisation of taxes, failed.
Veropaketin rakentaminen, edes verojen harmonisoinnin vähäiseltä osalta, epäonnistui.
EnglishThus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.
Näin ollen seuraukset ovat tietenkin paljon laajemmat kuin ensi silmäyksellä näyttäisi.
EnglishAt first glance I would say that Parliament to some extent leads the way.
Ensisilmäyksellä sanoisin, että parlamentti toimii jossakin määrin suunnannäyttäjänä.
EnglishAt first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
Aivan ensimmäiseksi on mielestäni otettava esille kolme tärkeää asiaa.
EnglishHe may seem unremarkable at first glance, but fails the test upon further inspection.
Se näyttää ehkä mukavalta pikavilkaisun perusteella, mutta ei kestä lähempää tarkastelua.
EnglishBy looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is.
Tiedoston kuvakkeesta voi päätellä, millainen tiedosto on kyseessä.
EnglishIn my country, Austria, you need only to glance at the headlines to know what it is all about.
Omassa maassani, Itävallassa, vilkaisu otsikoihin riittää kertomaan, mistä on kyse.
EnglishThere are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Menetelmät ovat kuitenkin erilaiset, eikä niitä kaikkia voida tunnustaa ensi näkemältä.
EnglishSometimes problems do not lie where they seem to at first glance.
Ongelmat eivät aina ole siellä, missä ne näyttäisivät ensi näkemältä olevan.
EnglishHowever, what we have before us now is purely a glance into the future.
Nyt meille on kuitenkin esitetty pelkästään vilkaisu tulevaisuuteen.
EnglishI believe we must also cast a glance at the conditions under which Belarus exists at the moment.
Uskon, että meidän on katsottava myös olosuhteita, joissa Valko-Venäjällä nyt eletään.
EnglishA glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
Kun vilkaisen ympärilleni täällä salissa, havaitsen, ettei se ole kaikkein suosituimpia kohteita.
EnglishLet us just cast a glance back to the previous summit in Samara.
Luokaamme silmäys edelliseen, Samarassa järjestettyyn huippukokoukseen.
EnglishCompare all three touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Tee viiden hiiren pikavertailu Etsi itsellesi sopiva hiiri:
EnglishWe are confronted by a situation which at first glance seems impossible to resolve.
Tilanne vaikuttaa ensi näkemältä mahdottomalta ratkaista.
EnglishCompare all five touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Tee viiden hiiren pikavertailu Etsi itsellesi sopiva hiiri:
EnglishOr you can glance at the tiles to get the latest headlines, real-time updates, and info.
Voit myös vilkaista ruutuja, jolloin näet uusimmat uutisotsikot, reaaliaikaiset päivitykset ja tiedot.
EnglishAllow me therefore, in conclusion, to cast a glance at the future.
Sallinette siis, että suuntaan lopuksi katseeni tulevaisuuteen.
EnglishTo Mr Pflüger from the left, I would say that a glance at the law will facilitate its understanding.
Vasemmiston jäsen Pflügerille totean, että vilkaisu lainsäädäntöön helpottaa sen ymmärtämistä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at a glance" suomeksi

at prepositio
glance substantiivi
at a given time adverbi
Finnish
at a time adverbi
Finnish
at a general level adverbi