"asymptomatic" - Suomenkielinen käännös

EN

"asymptomatic" suomeksi

EN

asymptomatic {adjektiivi}

volume_up
1. Lääketiede
asymptomatic
As you are know, chronic kidney disease is something of a silent epidemic in Europe, because its progression is often asymptomatic.
Kuten tiedätte, kroonista munuaissairautta voidaan pitää hiljaisena epidemiana Euroopassa, koska se on usein pitkään oireeton.

Esimerkkejä "asymptomatic"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIf you give them stem cells as well as their bypass, for these particular patients, they became asymptomatic.
Jos heille annetaan kantasoluja leikkauksen lisäksi, nämä kyseiset potilaat, heidän oireensa katosivat.
EnglishYou can take patients who are less sick, and bring them back to an almost asymptomatic state through that kind of therapy.
Vähemmän sairaat potilaat voidaan saada takaisin lähes oireettomaan tilaan tämän kaltaisella hoidolla.
EnglishAs you are know, chronic kidney disease is something of a silent epidemic in Europe, because its progression is often asymptomatic.
Kuten tiedätte, kroonista munuaissairautta voidaan pitää hiljaisena epidemiana Euroopassa, koska se on usein pitkään oireeton.
EnglishIt was discovered that the average life of implants is between 15 and 25 years and spontaneous rupture is often asymptomatic.
Kaikissa tapauksissa sietokyky osoittautui hyväksi. Implanttien keski-iäksi todettiin 15-25 vuotta, ja spontaanin rikkoutumisen todettiin aiheuttavan harvoin oireita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asymptomatic":

asymptomatic