"asymmetry" - Suomenkielinen käännös

EN

"asymmetry" suomeksi

EN

asymmetry {substantiivi}

volume_up
asymmetry
This is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Siitä syntyy epäsymmetria, vähän niin kuin verenkiertojärjestelmässä.
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Eurooppalaisen yhdenmukaisuuden ja kansallisen tilivelvollisuuden välillä on todellinen epäsymmetria.
Another, similarly major deficiency is the geographical asymmetry in the distribution of the research framework programme funds.
Toinen yhtä merkittävä puute on tutkimuspuiteohjelman varojen jakautumisen maantieteellinen epäsymmetria.

Esimerkkejä "asymmetry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishBut the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
Pahin asia kuitenkin täällä parlamentissa on sanojen ja tekojen epäsuhtaisuus.
EnglishWhen I use the word 'asymmetry' to avoid using the word, ' colonization.'
Kun puhun "epäsuhdasta" , en käytä sitä välttääkseni sanaa "kolonisaatio" .
EnglishIn fact, the truth is simple: there is no asymmetry, there is symmetry.
Totuus on itse asiassa yksinkertainen: ei ole epäsymmetriaa vaan symmetriaa.
EnglishThe first is the asymmetry between the real economy and the financial economy.
Ensimmäinen on reaalitalouden ja finanssitalouden välinen epäsuhta.
EnglishIn this category, the asymmetry clearly depends on the degree of specialisation of the country.
Epäsymmetrisyys riippuu tässä luokassa tietenkin maan erikoistumisen asteesta.
EnglishThis is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Siitä syntyy epäsymmetria, vähän niin kuin verenkiertojärjestelmässä.
EnglishThe context is also one of asymmetry in the three areas of the economy, society and demographics.
Tilanne on myös epäsymmetrinen taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja väestöllisesti.
EnglishThere is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Eurooppalaisen yhdenmukaisuuden ja kansallisen tilivelvollisuuden välillä on todellinen epäsymmetria.
EnglishThis is because such asymmetry stops them learning how to compete against world prices.
Tämän epäsymmetrian vuoksi ne eivät itse asiassa opi kilpailemaan maailmanmarkkinahintoja vastaan.
EnglishFinally, regarding asymmetry, this has nothing to do with WTO.
Puutun lopuksi kysymykseen epäsymmetrisyydestä, ja tällä ei ole mitään tekemistä WTO: n kanssa.
EnglishThe list of the multiple European values and expectations on this matter emphasise this asymmetry.
Luettelo monista eurooppalaisista arvoista ja odotuksista tässä asiassa korostaa epäsuhtaisuutta.
EnglishThere is, indeed, a glaring asymmetry between the two parties.
Neuvottelujen osapuolet eivät selvästikään ole tasavertaisia.
EnglishThe information asymmetry is to be reduced by forcing companies to provide information to the plaintiff.
Tietojen epäsymmetristä jakautumista on määrä vähentää pakottamalla yritykset antamaan tietoja kantajalle.
EnglishAll of this of course could also bring about asymmetry in the relationship between the old and new Member States.
Kaikki tämä voi tietysti myös aiheuttaa epäsuhtaisuutta vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välille.
EnglishEnough of asymmetry, enough of rogues.
Olemme saaneet tarpeeksemme epäsuhtaisuudesta ja juonittelusta.
EnglishWe can have whatever asymmetry we want.
Voimme sopia millaisesta epäsymmetrisyydestä haluamme.
EnglishMercosur, however, seems weakened by the asymmetry of its members and by their sometimes divergent interests.
Mercosuria näyttävät kuitenkin heikentävän sen jäsenten välinen epäsymmetria ja niiden ajoittain eroavat etunäkökohdat.
EnglishAs I have always said, market access offers from our ACP partners will of course be based on the principles of asymmetry.
Kuten olen aina sanonut, AKT-kumppaneillemme tarjottu markkinoille pääsy perustuu luonnollisesti epäsymmetriaan.
EnglishAnother, similarly major deficiency is the geographical asymmetry in the distribution of the research framework programme funds.
Toinen yhtä merkittävä puute on tutkimuspuiteohjelman varojen jakautumisen maantieteellinen epäsymmetria.
EnglishThis asymmetry points to the need for global solutions, including about the sharing and allocation of revenue.
Tämä epäsymmetria merkitsee, että tarvitaan kansainvälisiä ratkaisuja, joihin sisältyvät tulojen jakaminen ja kohdentaminen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asymmetry":

asymmetry