EN

astronomical {adjektiivi}

volume_up
astronomical (myös: astronomic)
I do not want to bore you now with it, but it is astronomical.
En nyt tahdo pitkästyttää teitä sillä, mutta määrä on tähtitieteellinen.
There was talk of losses of USD 2 000 billion three months ago, and that was already astronomical.
Kolme kuukautta sitten puhuttiin 2 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisista tappioista, ja tämä oli jo tähtitieteellinen luku.
Can you tell me on what basis you set the fine at EUR 16.7 million, a figure that I believe is astronomical?
Voitteko kertoa millä perusteella asetitte sakon määräksi 16,7 miljoonaa euroa, mikä on nähdäkseni täysin tähtitieteellinen summa?
astronomical

Esimerkkejä "astronomical"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Kuljettajat pyytävät tähtitieteellisiä summia asiakkaidensa kuljettamisesta länteen.
EnglishHow can the unemployed cope with the astronomical cost of electricity?
Kuinka työttömät voivat maksaa sähköstä tähtitieteellisiä hintoja?
EnglishThe cost of giving State aid to all of these new Member States will be astronomical.
Kaikille näille uusille jäsenvaltioille myönnettävän valtiontuen kustannukset ovat tähtitieteelliset.
EnglishTransfers command astronomical sums and the rights of minors are increasingly trampled upon.
Siirroista ansaitaan tähtitieteellisiä summia ja alaikäisten oikeuksia poljetaan yhä enemmän.
EnglishI do not want to bore you now with it, but it is astronomical.
En nyt tahdo pitkästyttää teitä sillä, mutta määrä on tähtitieteellinen.
EnglishLet us not forget, however, that the Chinese train is crashing into Europe with astronomical speed.
Emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että Kiina-juna on syöksemässä Eurooppaan tähtitieteellistä vauhtia.
English"If there was no God we would all be accidents, the result of astronomical random chance in the Universe.
"Jos Jumalaa ei olisi olemassa, olisimme kaikki sattumia, tähtitieteellisen umpimähkäisen sattuman tulosta universumissa.
EnglishThere was talk of losses of USD 2 000 billion three months ago, and that was already astronomical.
Kolme kuukautta sitten puhuttiin 2 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisista tappioista, ja tämä oli jo tähtitieteellinen luku.
EnglishMoney must be found for pensions, without exhausting Treasury funds and without there being astronomical tax rises.
Eläkkeisiin pitää olla varaa ilman, että valtion kassa tyhjenee ja ilman että verot nousevat tähtitieteellisiin summiin.
EnglishCan you tell me on what basis you set the fine at EUR 16.7 million, a figure that I believe is astronomical?
Voitteko kertoa millä perusteella asetitte sakon määräksi 16,7 miljoonaa euroa, mikä on nähdäkseni täysin tähtitieteellinen summa?
EnglishThe EU budget is already allocating an astronomical EUR 5.25 billion for these purposes, for the period 2007-2013 alone.
Euroopan unionin talousarviosta osoitetaan jo nyt astronomiset 5,25 miljardia euroa tähän tarkoitukseen kaudella 2007-2013.
EnglishIn addition, the Commission proposal would result in astronomical price increases in candidate countries of 200% to 400%.
Sen sijaan niillä kannustetaan savukkeiden salakuljetusta, joka on joissakin jäsenvaltioissa saavuttanut huolestuttavat mittasuhteet.
EnglishInternational Astronomical Union
EnglishI would cite the example of bluefin tuna, particularly in the Mediterranean, specimens of which are sold at absolutely astronomical prices.
Mainitsen esimerkkinä erityisesti Välimeressä elävän tonnikalan, jota myydään kerrassaan tähtitieteellisiin hintoihin.
EnglishIn comparison to the astronomical profits of drug traffickers, the funds available to those who seek to oppose them are laughable.
Huumekauppiaiden voitot ovat huikeita, ja niiden rinnalla ne summat, jotka heidän vastustajillaan on käytettävissään, ovat pikkurahoja.
EnglishI consider the astronomical fines, inappropriate checks, negotiations on the agreement behind closed doors, and so on disproportionate.
Pidän muun muassa tähtitieteellisiä sakkoja, epäasiallisia tarkastuksia ja suljettujen ovien takana käytäviä sopimusneuvotteluja suhteettomina.
EnglishAs far as cost is concerned, it is not astronomical: the Commission's proposal assesses it at EUR 90 million, and it could perhaps be higher.
Järjestelmän määrärahat eivät ole tähtitieteelliset: komission ehdotuksessa ne arvioidaan 90 miljoonaksi euroksi, ja ne voisivat ehkä olla suuremmat.
EnglishFor society as a whole, the costs of poor health and safety at work have been put at an astronomical 3.8% of gross national product.
Koko yhteiskunnan osalta huonon terveyden ja työturvallisuuden aiheuttamien kustannusten on laskettu olevan tähtitieteelliset 3,8 % kansallisesta bruttokansantuotteesta.
EnglishThe perpetrators of this serious crime earn astronomical profits from human trafficking, estimated at up to USD 32 billion annually.
Tähän vakavaan rikokseen syyllistyvät henkilöt ansaitsevat ihmiskaupalla tähtitieteellisiä summia, arviolta jopa 32 miljardia Yhdysvaltojen dollaria vuodessa.
EnglishWhat would she have thought, turning on her television last week, to see President Bush announcing a multi-billion-dollar space programme of truly astronomical amounts?
Ei ole totta, että joidenkin yksilöiden suunnattomien rikkauksien kerääminen hyödyttää yhteisöä kokonaisuudessaan. Nälällä on raja, ahneudella ei.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "astronomical":

astronomical
astronomer
astronomic