EN

astonishing {adjektiivi}

volume_up
I had the opportunity of seeing the astonishing diligence of cheap labour.
Minulla oli mahdollisuus nähdä halvan työvoiman hämmästyttävä ahkeruus.
In fact, the way in which he has responded is astonishing.
Hänen reagointitapansa on ollut kerrassaan hämmästyttävä.
   Mr President, this is an astonishing report.
   Arvoisa puhemies, tämä on hämmästyttävä mietintö.

Esimerkkejä "astonishing"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAnd let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
On vielä ällistyttävämpää, että neuvosto antoi sen tapahtua, sanoisinko ohimennen.
EnglishYet it is astonishing how little attention is paid to all these conferences.
On siis todella hämmästyttävää, miten vähän näistä eri konferensseista on välitetty.
EnglishIt is quite astonishing that in two decades you have not learnt any better.
On hämmästyttävää, ettette kahdessa vuosikymmenessä ole pystyneet parempaan.
EnglishThe EU has shown astonishing powers of leadership in talks on climate change.
EU on osoittanut ilmastonmuutosta koskevissa neuvotteluissa hämmästyttävää johtajuutta.
English(SV) It is, in actual fact, astonishing that we are forced to have this debate.
(SV) On itse asiassa hämmästyttävää, että meidän on ylipäätään keskusteltava tästä aiheesta.
EnglishIn its fashion, the Convention produced an astonishing good result.
Valmistelukunta sai omalla tavallaan aikaan hämmästyttävän hyvän lopputuloksen.
EnglishI had the opportunity of seeing the astonishing diligence of cheap labour.
Minulla oli mahdollisuus nähdä halvan työvoiman hämmästyttävä ahkeruus.
EnglishIt is astonishing that the Commission should now wish to put a stop to this.
On hämmästyttävää, että komissio haluaa nyt lopettaa tämän kokeilun.
EnglishIt is astonishing that anyone could handle hazardous chemicals in the way that has happened here.
On hämmästyttävää, miten vaarallisia kemikaaleja voidaan käsitellä tällä tavoin.
EnglishIt is a good thing that he is not proposing the opposite to us - that would be astonishing.
On hyvä, ettei hän ehdota meille päinvastaista - se olisi hämmästyttävää.
EnglishHowever, to see so many turncoats and hypocrites in one place is astonishing.
On kuitenkin hämmästyttävää nähdä näin monta takinkääntäjää ja teeskentelijää yhdessä paikassa.
EnglishLast year' s accounts are astonishing: they show a surplus of more than eleven billion euros.
Viime vuoden tilinpäätös on hämmästyttävä, yli yksitoista miljardia euroa ylijäämäinen.
EnglishEven more astonishing were the deeds that turned those words into reality.
Vielä hämmästyttävämpiä olivat kuitenkin ne teot, joilla nämä sanat muunnettiin todellisuudeksi.
EnglishComparisons of individual education systems have revealed a great many astonishing findings.
Yksittäisiä koulutusjärjestelmiä vertailtaessa on huomattu hyvin monia ällistyttäviä asioita.
EnglishThe independence of these great democrats is truly astonishing.
Näiden suurten demokraattien riippumattomuus on todella hämmästyttävää.
EnglishThe most recent surveys show an astonishing level of ignorance about the disease among the young.
Tuoreista selvityksistä ilmenee, että nuoret ovat ällistyttävän huonosti perillä taudista.
EnglishThere has been an astonishing amount of time wasted with regard to this project.
Siinä asiassa on hämmästyttävällä tavalla viivytelty.
EnglishThis is an astonishing parallel to the case of the EU' s Balkans Co-ordinator, Bodo Hombach.
Tämä on hämmästyttävä rinnakkaistapaus EU:n Balkanin koordinaattorin Bodo Hombachin tapaukselle.
EnglishWe referred this matter to the Court of Justice and something quite astonishing happened there.
Veimme asian yhteisöjen tuomioistuimeen. Siellä tapahtuikin sitten varsin merkillisiä asioita.
EnglishSomething quite astonishing for this type of meeting occurred.
Tuossa kokouksessa sattui nimittäin jotakin tämäntyyppisille kokouksille melko ainutlaatuista.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "astonishing":

astonishing
astonished
astonishment
English