"Astana" - Suomenkielinen käännös

EN

"Astana" suomeksi

volume_up
Astana {erisnimi}
FI
FI

"Astana" englanniksi

volume_up
Astana {erisnimi}
EN
EN

Astana {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Astana
FI

Astana {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Astana

Esimerkkejä "Astana"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI therefore await the results of the OSCE summit this December in Astana with much impatience.
Odotankin kärsimättömänä joulukuussa Astanassa pidettävän Etyj-huippukokouksen tuloksia.
EnglishThere are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Astanan osalta haluan korostaa ennen kaikkea kahta seikkaa.
EnglishI hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.
Toivokaamme, että poliittisen tahdon avulla Astanassa kyetään kääntämään uusi sivu Etyjin rikkaassa historiassa.
EnglishThe review conference, the last phase of which will take place in Astana, has served as a basis on which to structure the next summit.
Tarkistuskonferenssi, jonka viimeinen vaihe järjestetään Astanassa, on tarjonnut perustan, jolle seuraava huippukokous voidaan rakentaa.
EnglishThe same was said about granting Kazakhstan the chair of the OSCE in 2010 and holding a major OSCE summit in Astana in December.
Samaa sanottiin siitä, että Kazakstanille myönnettiin Etyjin puheenjohtajuus vuonna 2010 ja tärkeän Etyj-huippukokouksen isännyys Astanassa joulukuussa.
EnglishWe urge Astana to make concrete progress in the areas of democratisation, the protection of human rights, the rule of law and freedom of the press.
Vaadimme Astanalta konkreettista edistymistä demokratisoinnin, ihmisoikeuksien puolustamisen, oikeusvaltion ja lehdistönvapauden aloilla.
EnglishAn appropriate framework for discussing these reforms is provided by the Corfu Process and its culmination in the forthcoming December summit in Astana.
Korfun prosessi ja sen kulminoituminen joulukuussa Astanassa pidettävään huippukokoukseen tarjoavat sopivan kehyksen näistä uudistuksista keskustelemiseen.
EnglishNor does it bother the building groups, including Bouygues, which have made considerable amounts of money thanks to the construction of the new capital, Astana.
Ihmisoikeuksien polkeminen ei myöskään häiritse rakennusyhtiöitä, kuten Bouygues-yhtiötä, joka on tehnyt suuria voittoja maan uuden pääkaupungin Astanan rakennustöissä.
EnglishI welcome the debate on the Rouček report with the prospect of the Astana summit in December, on which we have pinned our hopes of strengthening the OSCE.
Olen tyytyväinen keskusteluun Libor Roučekin mietinnöstä ja suunnitelmaan Astanassa joulukuussa pidettävästä huippukokouksesta, jonka avulla toivomme voivamme vahvistaa Etyjiä.
EnglishThe summit due to take place in Astana in December should adopt an action plan which will lead to the finalising of a charter for a security community in the OSCE area.
Huippukokouksessa, joka on tarkoitus pitää joulukuussa Astanassa, olisi hyväksyttävä toimintasuunnitelma, joka johtaa Etyjin alueella toimivan turvallisuusyhteisön peruskirjan laatimiseen.
EnglishBeing adopted on the eve of the review conference in Astana gives the report special emphasis, sending a message to the decision makers at the Organisation for Security and Cooperation in Europe.
Sen hyväksyminen Astanan tarkistuskonferenssin alla antaa mietinnölle erityistä painoarvoa ja lähettää Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätöksentekijöille viestin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "Astana":

Astana