EN

assurance {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
assurance (myös: contract, title)
Consequently, that Europe, with the self-assurance of the citizens behind it, could give its backing to stability and security pacts with the new neighbours.
Tällainen Eurooppa, jolla on tukenaan kansalaisten itsevarmuus, voisi edistää uusien naapurivaltioiden kanssa tehtäviä vakaus- ja turvallisuussopimuksia.
2. Vakuutusala, Britannian-englanti
assurance
That is the assurance which I wanted to give you.
Siinä vakuutus, jonka halusin teille antaa.
One day "EU origin" may be assurance enough but it is not at this moment.
Jonakin päivänä "alkuperä: EU" voi olla riittävä vakuutus, mutta vielä tänään se ei ole.
Tämä vakuutus annettiin vuonna 1991.

Esimerkkejä "assurance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI also want to refer to the question of the Statement of Assurance and discharge.
Haluan myös viitata tarkastuslausumaa ja vastuuvapautta koskevaan kysymykseen.
EnglishCan we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
Voimmeko saada varmistuksen sille, että tätä 141 henkilön määrää ei ylitetä?
EnglishAgain the Court has failed to give a statement of assurance to the Commission.
Tilintarkastustuomioistuin ei taaskaan antanut tarkastuslausumaa komissiolle.
EnglishSo will the Council President please give us a clear assurance on this point?
Hyvä neuvoston puheenjohtaja, saisinko selkeän lupauksen, että asia hoidetaan.
EnglishQuality assurance should be introduced for agricultural methods and products.
Maatalouden harjoittamista ja maataloustuotteita varten on laadittava laatutakuut.
EnglishThe problem with the Statement of Assurance lies in its shared management.
Tarkastuslausumaa koskeva ongelma liittyy talousarvion yhteiseen toteuttamiseen.
EnglishWill he give us his assurance that the presidency will make sure that this continues?
Vakuuttaako hän meille, että puheenjohtajamaa varmistaa, että toimia jatketaan?
EnglishHowever, the rest of the report, in my view, flatly contradicts that assurance.
Mielestäni loppumietintö on kuitenkin jyrkässä ristiriidassa tämän vakuutuksen kanssa.
EnglishI appeal for mercy and assurance that she will not be executed under any circumstance.
Pyydän armoa ja vakuutusta siitä, ettei häntä teloiteta missään olosuhteissa.
EnglishThere is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.
Emme ole vieläkään saaneet myönteistä tarkastuslausumaa tilintarkastustuomioistuimelta.
EnglishWe need an assurance from both the Commission and the Council that this will not happen.
Tarvitsemme sekä komission että neuvoston vakuutuksen siitä, että näin ei tapahdu.
EnglishThe third assurance I want is on the most-favoured-nation (MFN) status.
Kolmanneksi haluan takeita suosituimmuuskohtelun nojalla myönnettävästä asemasta.
EnglishLet us pursue this course with determination, commitment and self-assurance.
Pysykäämme tällä reitillä määrätietoisesti, sitoutuneesti ja itsevarmoina.
EnglishI ask you, therefore, to gain an assurance from the Council that it will be present.
Siksi kehotan teitä pyytämään neuvostolta takeet siitä, että se on läsnä.
EnglishI cannot, however, give her the assurance she is seeking on behalf of the Council.
Neuvoston nimissä en kuitenkaan voi antaa hänen pyytämäänsä vakuutusta.
EnglishIn each case, there must be an assurance that information will not be manipulated.
Kaikissa tapauksissa on oltava takeet siitä, ettei tietoa manipuloida.
EnglishCan you give us any assurance that there will not be any genuine speculation?
Voitteko vakuuttaa meille, että todellista keinottelua ei ole olemassa?
EnglishI myself, however, have already had the opportunity to hear this assurance personally.
Olen kuitenkin itse tämän vakuutuksen jo henkilökohtaisesti voinut kuulla.
EnglishThat is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.
Euroopan unionin kansalaiset haluavat tällaisen vakuutuksen tai lupauksen.
EnglishFirstly, the statement of assurance or DAS.
Käsittelen nyt lyhyesti kahta muuta seikkaa, ensinnäkin tarkastuslausumaa eli DASia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assurance":

assurance