"assortment" - Suomenkielinen käännös

EN

"assortment" suomeksi

EN

assortment {substantiivi}

volume_up
assortment (myös: array, choice, range, set)
assortment (myös: set)

Esimerkkejä "assortment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOur Turkish partners are confronted with an assortment of bad examples.
Turkkilaiset kumppanimme saavat luettavakseen listauksen huonoista esimerkeistä.
EnglishIt is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
Sen tarkoituksena on muun muassa auttaa opiskelijoita valitsemaan tarjolla olevasta runsaasta opetusvalikoimasta.
EnglishSearches outside of the index only look for files by file name, but index searches also look for file contents and an assortment of file properties.
Indeksin ulkopuoliset haut etsivät tiedostoja vain tiedostonimen mukaan, kun taas indeksihaut etsivät kohteita myös tiedoston sisällön ja ominaisuuksien mukaan.
EnglishThe Commission communication, however, contains an assortment of good ideas that have been put into practice but only very modest plans for the future.
Komission tiedonanto tosin sisältää tähän mennessä toteutettujen hyvien ideoiden sekoituksen, mutta erittäin vaatimattomia tulevaisuutta koskevia suunnitelmia.
EnglishThis work requires a wide-ranging assortment of Union foreign policy and policy on development cooperation, human rights and trade, and the prevention of conflicts.
Tässä työssä tarvitaan monipuolisesti unionin ulko-, kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeuspolitiikan sekä kauppapolitiikan keinoja ja konfliktien ehkäisemistä.
EnglishIn addition, searches outside of the index only look for files by file name, whereas index searches include an assortment of file properties and the contents of files.
Tämän lisäksi indeksin ulkopuolisissa etsinnöissä tiedostoja etsitään tiedostonimen mukaan, kun taas indeksihaussa huomioidaan tiedostojen ominaisuudet ja tiedostojen sisältö.
EnglishWe have to help in that by tracing the traditional loop from broadcaster to user and the complex assortment as it now is of access providers, content providers and service provide.
Meidän on autettava siinä seuraamalla perinteistä ketjua lähettäjältä käyttäjälle ja nykyisen kaltaista monimutkaista yhteyksien, sisällön ja palveluiden tarjoajien kirjoa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assortment":

assortment
assorted