EN

associations {monikko}

volume_up
associations (myös: unions)
The associations are currently leading the fight against discrimination.
Yhdistykset taistelevat nykyisin voimakkaasti syrjintää vastaan.
An important issue is the involvement of non-governmental organisations and associations.
Yksi tärkeä näkökohta on saattaa valtioista riippumattomat järjestöt ja yhdistykset osallisiksi toimiin.
The Pope has asked for this, and so too have foundations, associations and political figures.
Tätä on pyytänyt paavi samoin kuin eri rahastot, yhdistykset ja poliitikot.
associations (myös: organizations)
Many local and European associations have strongly criticised the project.
Monet paikalliset ja eurooppalaiset järjestöt ovat arvostelleet hanketta voimakkaasti.
An important issue is the involvement of non-governmental organisations and associations.
Yksi tärkeä näkökohta on saattaa valtioista riippumattomat järjestöt ja yhdistykset osallisiksi toimiin.
Professional herbal practice associations and consumer groups support it across Europe.
Kasvilääkkeistä vastaavat ammatilliset järjestöt ja kuluttajaryhmät kaikkialla Euroopassa tukevat sitä.

Esimerkkejä "associations"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYouth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
Haluan todeta, että nuorisojärjestöt ovat aina hieman muita järjestöjä edellä.
EnglishIt is an important plank in the protection of consumers and consumer associations.
Se on tärkeä ohjelmakohta kuluttajien ja kuluttajajärjestöjen suojelemiseksi.
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
Vastaajien asianajajat eivät kuuluneet riippumattomiin asianajajaliittoihin.
EnglishWe have other examples of associations which quite simply do not legally exist.
On muita esimerkkejä, joissa yhdistyksiä ei yksinkertaisesti ole laillisesti olemassa.
EnglishThe Commission proposals relating to smaller mutual associations should be endorsed.
Komission pieniä keskinäisiä vakuutusyhdistyksiä koskeva ehdotus on hyväksyttävissä.
EnglishThe Forum brings together leading EU, Japanese and US high-tech industry associations.
Foorumi yhdistää EU:n, Japanin ja Yhdysvaltojen johtavat huipputeknologiajärjestöt.
EnglishThe Commission must be a capable participant in the work undertaken by these associations.
Komission on yllettävä vuoropuhelussaan näiden järjestöjen tekemän työn tasalle.
EnglishA number of associations have grown modestly, and the market has become more dynamic.
Samalla yhteydet ovat kehittyneet hieman ja markkinat ovat muuttuneet dynaamisemmiksi.
EnglishMany local and European associations have strongly criticised the project.
Monet paikalliset ja eurooppalaiset järjestöt ovat arvostelleet hanketta voimakkaasti.
EnglishLocal professional associations should not be able to raise objections.
Paikallisten ammattikuntien järjestöjen ei saisi antaa vastustaa järjestelyä.
EnglishI believe that optimum associations must be proposed to this group.
Nähdäkseni tälle ryhmälle olisi ehdotettava mahdollisimman tiivistä yhteistyötä.
EnglishThat is what consumers' associations at national and European level told us.
Näin kansalliset ja Euroopan tason kuluttajajärjestöt meille kertoivat.
EnglishThe national local authority associations come under the umbrella of European associations.
Kansalliset kuntien yhteenliittymät kuuluvat unionin järjestöjen alaisuuteen.
EnglishProfessional associations will thus be closely involved in the implementation of the directive.
Ammattijärjestöt voivat näin osallistua tiiviisti direktiivin täytäntöönpanoon.
EnglishWe remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.
Muistamme kaikki hevossiittolayhdistykset ja golfkerhot ja kaiken sen, mikä niihin liittyy.
EnglishAdoption associations in Austria, France and other countries are suspected of child trafficking.
Adoptiojärjestöjä Itävallassa, Ranskassa ja muissa maissa epäillään lapsikaupasta.
EnglishThe Pope has asked for this, and so too have foundations, associations and political figures.
Tätä on pyytänyt paavi samoin kuin eri rahastot, yhdistykset ja poliitikot.
EnglishThis view is shared by associations of organic producers and the majority of Member States.
Luonnonmukaisesti tuottavien liitot ja suurin osa jäsenmaista ovat asiasta samaa mieltä.
EnglishThis continued in the Council when the associations were unsuccessful in Parliament.
Kun liitot eivät saaneet parlamentissa tahtoaan läpi, ne jatkoivat asiansa ajamista neuvostossa.
EnglishAmongst the associations that contacted me was the Amici dell'adozione.
Yksi minuun yhteyttä ottaneista yhdistyksistä on Amici dell'adozione.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "association":

association
associative