EN

assistant {substantiivi}

volume_up
The Institute currently has just a director and an assistant.
Instituutilla on nyt vasta johtaja ja avustaja.
I had an assistant check that I was indeed listed.
Avustaja tarkisti, että minut oli merkitty puhujaksi.
Some Members may find it of interest that this lady had once been Mr Heaton-Harris's personal assistant.
Joitakin parlamentin jäseniä saattaa kiinnostaa, että tämä naistoimittaja oli jäsen Heaton-Harrisin entinen avustaja.
assistant
(RO) Madam President, in his memoirs entitled 'How Stalinism was born', Stalin's former assistant, Boris Bazhanov, recounts a scene which occurred in the Kremlin in December 1923.
(RO) Arvoisa puhemies, Stalinin entinen assistentti Boris Bazhanov kertoo muistelmissaan nimeltä How Stalinism was born eräästä tapauksesta, joka sattui Kremlissä joulukuussa 1923.

Esimerkkejä "assistant"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTo check if your PC meets these requirements, you can run the Upgrade Assistant.
Tarkista, täyttääkö PC nämä vaatimukset, suorittamalla päivitysavustaja.
EnglishI get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
Pääsen ojentamaan kamerani apulaiselleni, katson ylös häneen ja sanon: " Woo.
EnglishThere has been a reduction in the disparity at assistant, head of unit and director levels.
Epäsuhta on pienentynyt avustajien, yksikönpäälliköiden ja johtajien kohdalla.
EnglishYou can run Upgrade Assistant without buying or installing Windows 8.
Voit käyttää versiopäivityksen tukisovellusta ostamatta tai asentamatta Windows 8:aa.
EnglishDespite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
Siitä huolimatta hänen avustajansa, tai sihteerinsä, äänesti täällä George Becalin jäsenkortilla.
EnglishWhen I go into the operating theatre, I choose a deputy and an assistant; I do not want a school.
Kun menen leikkaussaliin, valitsen avustajan ja assistentin; en halua mitään koulua.
EnglishOnce aid is approved, the Technical Assistant monitors its implementation on the ground.
Kun avustuspäätös on tehty, tekninen asiantuntija valvoo sen toteuttamista tapahtumapaikalla.
EnglishThere are four main things that Upgrade Assistant does:
Versiopäivityksen tukisovelluksella eli päivitysavustajalla on neljä päätehtävää:
EnglishThe Program Compatibility Assistant detects known compatibility issues in older programs.
Ohjelman yhteensopivuusapuohjelma havaitsee tunnetut yhteensopivuusongelmat vanhoissa ohjelmissa.
EnglishHis assistant Parvin Ardalan appears also to have been attacked.
Myös hänen työtoverinsa Parvin Ardalan on ilmeisesti joutunut uhriksi.
EnglishTo buy, download, and install Windows 8 run Upgrade Assistant from here.
Voit hankkia, ladata ja asentaa Windows 8:n suorittamalla versiopäivityksen tukisovelluksen tästä.
EnglishThat has been said by both Secretary of State Colin Powell and Assistant Secretary of State Marc Grossman.
Sekä ulkoministeri Powell että alivaltiosihteeri Grossman ovat todenneet asian.
EnglishThe shop assistant told her that her guarantee had run out, and that she was not eligible for a refund.
Myyjä ilmoitti, että takuuaika oli päättynyt eikä hyvitystä maksettaisi.
EnglishWhen prompted by your browser, open, save, or run Upgrade Assistant.
Avaa, tallenna tai suorita versiopäivityksen tukisovellus, kun selainohjelma kehottaa tekemään niin.
EnglishAs regards the delegation, the delegate has been appointed, as has the assistant delegate.
Arvoisa puhemies, mitä valtuuskuntaan tulee, valtuutettu on nimitetty, samoin myös apulaisvaltuutettu.
EnglishBefore upgrading to Windows 8, we recommend that you run the Windows 8 Upgrade Assistant.
Ennen Windows 8:ksi päivittämistä on suositeltavaa suorittaa Windows 8:n versiopäivityksen tukisovellus.
EnglishWindows 8 Upgrade Assistant will download (it's free *).
Windows 8:n versiopäivityksen tukisovellus ladataan (se on ilmainen*).
EnglishYou can buy Windows 8 using Upgrade Assistant in the following countries and regions:
Voit hankkia Windows 8:n versiopäivityksen tukisovelluksen avulla seuraavissa maissa ja seuraavilla alueilla:
EnglishThe first half as a political group assistant, the second as Member of Parliament.
Ensimmäisen puoliskon aikana toimin poliittisen ryhmän avustajana ja toisen puoliskon aikana parlamentin jäsenenä.
EnglishEarlier this year the European Data-Protection Supervisor and the Assistant Supervisor were appointed.
Euroopan tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu nimitettiin aiemmin tänä vuonna.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assistant":

assistant
assistance
assist