EN

assist {substantiivi}

volume_up
1. Urheilu

Esimerkkejä "assist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe European Union has spent thousands of Euros to assist the victims in Turkey.
Euroopan unioni on lahjoittanut tuhansia euroja Turkin maanjäristyksen uhreille.
EnglishThere is a great need to assist some of the older farmers to retire in dignity.
Joitakin iäkkäämpiä viljelijöitä täytyy auttaa jäämään kunniallisesti eläkkeelle.
EnglishThis is the world that Member States must assist promptly and comprehensively.
Jäsenvaltioiden on tarjottava pikaista ja monipuolista apua tähän tilanteeseen.
EnglishAt the same time we should try to find ways to assist in the political process.
Samalla olisi pyrittävä löytämään keinoja poliittisen kehityksen tukemiseksi.
EnglishThe opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
Entistä suurempien markkinoiden avautuminen edistää talouden kasvukehitystä.
EnglishAt one point, the statement mentions continuing reforms which we will assist.
Yhdessä kohdassa sanotaan: " .... uudistuksia on jatkettava ja me autamme siinä" .
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Kiinnitämme myös huomion aloihin, joilla EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa Kosovoa.
EnglishIn supporting this agreement I hope that it will assist development on both sides.
Kannatan sopimusta ja toivon, että se edistää kehitystä kummankin osapuolen hyväksi.
EnglishWe're available to assist you with product information, free trial or purchasing.
Autamme tuotetietoja, maksuttomia kokeiluja tai ostoja koskevissa asioissa.
EnglishWe will assist any process that leads to the consolidation of a democratic Ukraine.
Avustamme kaikissa menettelyissä, jotka johtavat Ukrainan demokratian lujittamiseen.
EnglishCoherence between these texts can only assist the marketing of these materials.
Näiden tekstien yhteneväisyys voi olla vain eduksi tämän aineiston kaupan pitämiselle.
EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
Voisitte auttaa meitä merkittävästi tukemalla tätä osaa tarkistuksistamme.
EnglishEverything must be done in order to assist these people, who have suffered considerably.
Näiden kovasti koeteltujen ihmisten auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.
EnglishThis programme should and will assist in the realisation of those objectives.
Ohjelman avulla pitäisi tukea - ja tuetaan - tavoitteiden täytäntöönpanoa.
EnglishTo assist you in recording a macro, prompts are displayed on the mouse LCD.
Hiiren LCD-näytössä näkyy kehotteita, jotka auttavat makron tallentamisessa.
EnglishIn 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
Vuonna 1997 päätimme muodostaa työryhmän, jotta UCLAF voisi harjoittaa toimintaansa.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Vetoan komissioon, että se auttaisi käytännöllisellä ja pikaisella tavalla.
EnglishNot only aid but trade was the answer, as a short-term measure to assist.
Vastaus oli, että avun lisäksi tarvitaan kauppaa lyhytaikaisena tukitoimenpiteenä.
EnglishWe can help, we can assist, we can offer our good services and we can be very engaged.
Voimme auttaa, antaa tukea, tarjota hyviä palvelujamme ja olla asiaan sitoutuneita.
EnglishAt the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
Samalla EIT-merkinnän pitäisi auttaa myös mahdollisia yritysasiakkaita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assist":

assist
assistant
assistance