EN

assignments {monikko}

volume_up
assignments
assignments (myös: commissions)
In some countries it is short, with assignments lasting around 10 days, in France, for example; less than a week, in Spain; or around 20 days in Finland.
Joissakin valtioissa toimeksiannot ovat lyhyitä, kuten esimerkiksi Ranskassa, jossa ne kestävät noin 10 päivää, Espanjassa alle viikon tai Suomessa noin 20 päivää.

Esimerkkejä "assignments"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishStudents and educators can work in real time on assignments and group projects.
Opiskelijat ja opettajat voivat tehdä tehtäviä ja ryhmätöitä reaaliaikaisesti.
EnglishThe Microsoft mouse buttons have default assignments when you first use them.
Microsoft-hiiren painikkeilla on oletusmääritykset, kun käytät niitä ensimmäisen kerran.
EnglishThe following table specifies the default key assignments for the alternate command keys.
Seuraavassa taulukossa on selostettu vaihtoehtoisten komentonäppäimien oletusnäppäinmääritykset.
EnglishThe following table specifies the default button assignments for Microsoft mouse products.
Seuraavassa taulukossa on selostettu Microsoftin hiirituotteiden painikkeiden oletusmääritykset.
EnglishThat translates into less than five percent of the inspection assignments.
Tämä on vaivaiset viisi prosenttia tarkastustehtävistä.
EnglishClick here for a table lists and describes the button assignments that you can set on your mouse.
Alla olevassa taulukossa on luettelo ja kuvaus erilaisista painikemäärityksistä, joita hiirelle voi tehdä.
EnglishInstead, the mouse will use the global mouse button assignments.
Hiiri käyttää sen sijaan yleisiä painikemäärityksiä.
EnglishSave all your handouts, homework assignments, and papers or project files in the appropriate folder.
Tallenna asianmukaisiin kansioihin kaikki monisteesi, kotitehtäväsi ja kirjoituksesi tai projektitiedostosi.
EnglishThis applies in the times between assignments as well.
Tämä pätee myös toimeksiantojen välisinä aikoina.
EnglishIn this respect too, 2003 will be an important year, for example with regard to the funding of joint assignments.
Myös siltä osin vuosi 2003 on tärkeä vuosi esimerkiksi yhteisten operaatioiden rahoittamisen kysymykselle.
EnglishAnd kids are working in countless group assignments.
EnglishThere are real difficulties in implementing a fixed-term worker comparative for pay in the case of assignments of a short duration.
On todella vaikeaa verrata lyhytkestoisten toimeksiantojen palkkaa määräaikaisten työntekijöiden palkkaan.
EnglishThe Commissioner just said that he wanted to talk to regions of this type about specific assignments, let us call them.
Komission jäsen totesi juuri, että hän halusi keskustella tällaisten alueiden kanssa niin sanotuista erityistehtävistä.
EnglishThe duration of assignments also varies.
EnglishBut still it was a real footrace against the other volunteers to get to the captain in charge to find out what our assignments would be.
Mutta silti se oli juoksukilpailu muita vapaaehtoisia vastaan johtavan palopäällikön luo saadaksemme selville tehtävämme.
EnglishI also dislike the idea of a six-week period, for this would allow shorter assignments, which only encourages cheating.
En myöskään ole tyytyväinen kuuden viikon koeaikaan. Sen avulla tehtäisiin mahdollisiksi lyhyemmät irtisanomisajat, mikä taas johtaisi huijaukseen.
EnglishWhat we have to do today is to assess whether the Commissioners-designate are up to the task of fulfilling their assignments competently and with due seriousness.
Tänään on siis päätettävä siitä, pystyvätkö komission jäsenehdokkaat hoitamaan tehtäviään pätevästi ja vakavasti.
EnglishThere are often very difficult circumstances in third countries, and we do not think young people are really up to handling such assignments.
Kolmansissa maissa on usein hyvin vaikeat olosuhteet, emmekä katso, että nuoret ovat tarpeeksi hyvin varustautuneita huolehtiakseen sellaisesta tehtävästä.
EnglishA third reason is that the European Union is given a number of inappropriate assignments, including the setting up of a free university for women.
Kolmas syy on se, että Euroopan unionille annetaan joitakin tehtäviä, jotka eivät kuulu sille. Esimerkkejä tästä ovat vapaan yliopiston perustaminen naisille jne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assignment":

assignment