EN

assignment {substantiivi}

volume_up
The granting of frequencies, frequency assignment and frequency allocation are no longer just a technical matter, nowadays, but a real political game.
Taajuuksien myöntäminen, varaaminen ja jakaminen eivät ole enää nykyään mitään teknisiä asioita vaan todella poliittista peliä.
assignment (myös: commission)
The definition proposed for the term 'assignment ' is far more accurate.
Termille "toimeksianto" ehdotettu määritelmä on paljon tarkempi.
assignment
assignment

Esimerkkejä "assignment"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis time I was on assignment for a magazine, but again worked closely with MSF.
Tällä kertaa tein töitä aikakauslehdelle, mutta tiiviissä yhteistyössä MSF:n kanssa.
EnglishHowever, the assignment and training of personnel will inevitably take time.
Kuitenkin tehtävien jako ja henkilökunnan koulutus vaativat väistämättä aikaa.
EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Hallitukset eivät suosittele ihmisiä tiettyyn tehtävään vaan virkaan.
EnglishDemocracy is a highly challenging assignment, which allows a person great freedom.
Demokratia on valtavan haasteellinen tehtävä, jossa yksilölle annetaan erittäin suuri vapaus.
EnglishThe United Nations has a more urgent assignment here than in Iraq.
Yhdistyneillä Kansakunnilla on Kongossa kiireellisempi tehtävä kuin Irakissa.
EnglishThe assignment was to round this off in a legally conclusive text.
Tämä ratkaisu oli tarkoitus viimeistellä laillisesti lopullisella tekstillä.
EnglishThis assignment with this title was given to me by the Conference of Presidents.
En suinkaan keksinyt tätä toimeksiantoa itse, vaan sain sen, tällä otsikolla, puheenjohtajakokoukselta.
EnglishThe definition proposed for the term 'assignment ' is far more accurate.
Termille "toimeksianto" ehdotettu määritelmä on paljon tarkempi.
EnglishSo are we going to get a model for the assessment and assignment of external costs, yes or no?
Saammeko siis mallin ulkoisten kustannusten arviointia ja määräämistä varten, kyllä vai ei?
EnglishNow to the regulation on financial support for the assignment of observers.
Nyt käsittelen vielä tarkkailijoiden nimeämiseen myönnettävää taloudellista tukea koskevaa asetusta.
EnglishIt is therefore of the utmost importance that you succeed in your assignment, Commissioner.
Arvoisa komission jäsen, tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että te onnistutte tehtävässänne.
EnglishTo use Gaming Toggle, you must first record an assignment.
Sinun täytyy ensin tallentaa pelipainikkeelle määritys, jotta voit käyttää painiketta.
EnglishIt is not the easiest assignment to manage our programme there.
Ohjelmamme hallinnointi siellä ei ole helpoimpia tehtäviä.
EnglishI am therefore in favour of the articles on worker assignment being reinstated in the Directive.
Työntekijöiden tilapäistä lähettämistä koskevat artiklat on siksi mielestäni palautettava direktiiviin.
EnglishSo we do random assignment, placebo controlled, long-term studies of different interventions.
Teemme satunnaissokkotestejä, placebo-testejä, pitkäaikaisia tutkimuksia erilaisista puuttumismenetelmistä.
EnglishThey will receive a bursary of EUR 13 000 for the assignment.
He saavat 13 000 euron apurahan tehtäväänsä.
EnglishThe last question of the assignment is: how do you plan to use your life to positively impact other people?
Tehtävän viimeinen kysymys oli Kuinka aiot suunnitella oman elämäsi, jotta voit vaikuttaa positiivisesti muihin ihmisiin?
EnglishAssignment conferred on a Member: see Minutes
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Komission puheenjohtaja yrittää löytää kyseiselle henkilölle tehtävän, ja näin järjestys kääntyy päinvastaiseksi.
EnglishSupport for the modernisation of existing prefabricated buildings should be an assignment for the European Parliament in the new term.
Nykyisten valmistalojen nykyaikaistamisen tuen pitäisi olla Euroopan parlamentin uuden vaalikauden tehtävä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assignment":

assignment