"assiduous" - Suomenkielinen käännös

EN

"assiduous" suomeksi

EN

assiduous {adjektiivi}

volume_up
1. virallinen
assiduous
volume_up
ahkera {adj.} [vir.]
assiduous

Esimerkkejä "assiduous"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
Lisäksi haluan kiittää jäsen Coelhoa ahkerasta ja pitkäjänteisestä puheenjohtajuudesta.
EnglishThe Commission should carry out this task in an assiduous and timely fashion.
Komission olisi hoidettava tehtävä päättäväisesti ja oikea-aikaisesti.
EnglishMr Söderman has been most assiduous in executing his brief on behalf of the citizens of Europe.
Söderman on toiminut erittäin ahkerasti Euroopan kansalaisten puolesta.
EnglishFinally, I would once again thank the Commissioner responsible for her assiduous work.
Lopuksi vielä kerran kiitos asiasta vastaavalle komission jäsenelle hänen tekemästään uutterasta työstä.
EnglishHe has as usual, been conscientious and assiduous in his work.
Hän on tehnyt työnsä tunnontarkasti ja uutterasti kuten tavallista.
EnglishHe has been one of the most assiduous ministers we have known.
Hän on ollut yksi uutterimmista tuntemistamme ministereistä.
EnglishI wish to thank my fellow MEP, Mrs Kauppi, for the typically assiduous and ambitious work she has done.
Haluan kiittää kollegaani, parlamentin jäsentä Kauppia, hänen tekemästään tyypillisen ahkerasta ja kunnianhimoisesta työstä.
EnglishMr President, I would like to start by thanking Commissioner Verheugen, who has been most assiduous in following the enlargement process.
Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää komission jäsen Verheugenia, joka on seurannut laajentumisprosessia väsymättä.
EnglishHowever, in my opinion, for the time being, our task is to be assiduous in ensuring that these matters are respected in the European Union, at least.
Minä kuitenkin uskon, että meidän on toimittava ripeästi, jotta näitä asioita noudatettaisiin ainakin Euroopassa.
EnglishWe have had the great pleasure of debating with one of the more assiduous and intelligent European Affairs Ministers who has come before this House.
Meillä on ollut suuri ilo keskustella ahkerimman ja älykkäimmän täällä koskaan käyneen Eurooppa-asiain ministerin kanssa.
EnglishWe in the Budgets Committee especially through the work of Mrs Dührkop, who has worked in a very assiduous way have tried to seek an agreement on these reports.
Me budjettivaliokunnassa olemme pyrkineet – erityisesti ahkeraa työtä tehneen jäsen Dührkopin työn kautta – pääsemään yhteisymmärrykseen näistä mietinnöistä.
EnglishMr President, I add my congratulations and approval of this report and I praise Simon Murphy for the assiduous and sensible way in which he has crafted this proposal.
Arvoisa puhemies, myös minä onnittelen mietinnöstä ja yhdyn sen hyväksyjiin sekä ylistän Simon Murphyä siitä, miten uutterasti ja järkevästi hän laati tämän ehdotuksen.
EnglishThe latter Commissioner-designate has emerged from a select band of people who will scarcely go down in history as the most assiduous defenders of justice or as unrivalled promoters of freedoms.
Jälkimmäinen komissaariehdokas on peräisin piireistä, jotka eivät jääne historiaan kaikkein innokkaimpina oikeudenmukaisuuden puolustajina tai verrattomina kansalaisvapauksien kannattajina.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assiduous":

assiduous
English
assiduousness
assiduity