EN

asset {substantiivi}

volume_up
The greatest asset the Labour Government has is that it is not the old Conservative Government.
Työväenhallituksen suurin etu on se, ettei se ole entinen konservatiivihallitus.
In fact, Turkish accession would be a great asset for the EU.
Itse asiassa Turkin liittyminen olisi todellinen etu EU:lle.
This can sometimes be another great asset in treating the illness.
Tämä voi joskus olla suuri etu sairauden hoidossa.

Esimerkkejä "asset"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6).
EnglishGroundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
On olemassa muita välineitä, jotka olisivat erittäin hyödyllisiä nykytilanteessa.
EnglishAmongst these issues, I note that Mr Purvis has just raised that of asset management.
Näiden seikkojen osalta totean jäsen Purvisin tuoneen juuri esille varainhoidon.
EnglishMultilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (lyhyt esittely)
EnglishWater should not therefore be considered simply as a good, but as a public asset.
Vettä ei siksi saisi pitää vain kauppatavarana, vaan julkisena hyödykkeenä.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
Lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuutemme, arvokkain pääoma, joka meillä on.
EnglishECB Opinion on the establishment of the Irish National Asset Management Agency
EKP:n lausunto kansallisen omaisuudenhoitoyhteisön perustamisesta Irlantiin
EnglishRussian culture is perhaps Russia’s greatest asset, and yet we know little about it.
Venäjän kulttuuri on ehkä Venäjän kansan suurin ominaisuus, josta me tiedämme vähän.
EnglishOnly in this way will businesses and work be an asset to the European Community.
Vain siten yritykset ja työ voivat olla Euroopan yhteisön valttikortti.
EnglishThe new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
Uudet jäsenvaltiot eivät uhkaa EU:n sisämarkkinoita vaan ovat voimavara.
EnglishEnergy is not a commodity like any other: it is a common asset for humanity.
Energia ei ole mikä tahansa hyödyke: se on ihmiskunnan yhteinen voimavara.
EnglishImplementation of the loan-level data reporting requirements for asset-backed securities
Lainakohtaisten tietojen edellyttäminen omaisuusvakuudellisista arvopapereista
EnglishScientific discoveries must be endorsed by research and considered to be a public asset.
Tieteelliset löydöt on vahvistettava tutkimuksella, ja ne ovat julkista omaisuutta.
EnglishEndangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
Uhanalaiset villieläimet ja elinympäristöt ovat arvokas ja korvaamaton luonnonvara.
EnglishThey should be considered as an asset to the EU economy and not as a threat to EU workers.
Heidät on katsottava EU:n talouden valttikortiksi eikä uhaksi EU:n työntekijöille.
English. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
kirjallinen. - (EN) Monikielisyys on Euroopan parlamentin suuri voimavara.
EnglishHopefully it could be turned into an asset for that peace negotiation process.
Toivottavasti öljykysymys voidaan kääntää neuvotteluprosessin eduksi.
EnglishIt is also a confrontation over Côte d'Ivoire's most valuable asset, cocoa.
Konfliktiin liittyy myös Norsunluurannikon arvokkain luonnonvara kaakao.
EnglishProtection of this freedom, which has seen some difficult times, is a valuable asset.
Tämän vaikeita aikoja nähneen vapauden suojaaminen on arvokas voimavara.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "asset":

asset
English