"assent" - Suomenkielinen käännös

EN

"assent" suomeksi

EN

assent {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
After all, Parliament's assent was needed for the Lomé Convention to come into force.
Tarvitaanhan parlamentin suostumus myös Lomén sopimuksen voimaantuloon.
I have to obtain the assent of Parliament before putting Amendment No 70 to the vote.
Minun on saatava parlamentin suostumus, ennen kuin äänestämme tarkistuksesta 70.
This is necessary as a result of the vote to give assent to the agreement on trade in bananas agreed at the WTO.
Se on välttämätöntä, koska äänestyksessä annetaan suostumus WTO:ssa banaanien kaupasta tehdylle sopimukselle.
assent (myös: consent)

Esimerkkejä "assent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThat constitutes fundamental assent to the content of the constitutional treaty.
Tämä tarkoittaa, että perustuslakisopimuksen sisältö hyväksytään pohjimmiltaan.
EnglishWe hope that Parliament will give its assent to the protocol as soon as possible.
Toivomme, että parlamentti antaa suostumuksensa pöytäkirjaan mahdollisimman pian.
EnglishI have to obtain the assent of Parliament before putting Amendment No 70 to the vote.
Minun on saatava parlamentin suostumus, ennen kuin äänestämme tarkistuksesta 70.
EnglishInitiating Lomé cooperation requires assent from the European Parliament.
Lomé-yhteistyön aloittamiseen tarvitaan Euroopan parlamentin puoltava lausunto.
EnglishThis requires the assent of the European Parliament rather than simple consultation.
Tämä edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää pelkän kuulemisen sijasta.
EnglishThere exists a special clause which requires Parliament' s assent in two cases.
On olemassa erityinen lauseke, joka vaatii parlamentin suostumusta kahdessa tapauksessa.
EnglishAt the same time as we gave our assent, we expressed four expectations.
Samalla kun teimme myönteisen päätöksen, esitimme odotuksemme neljässä kohdassa.
EnglishUntil that time there is simply no question of us being able to assent to it.
Siihen saakka ei tule kuuloonkaan, että voisimme hyväksyä laajentamisen.
EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Olettaen, että asiakirja hyväksytään, se toimitetaan presidentti Klausin pöydälle.
EnglishThe adoption procedure referred to in Article 190 is not the assent procedure.
Hyväksymismenettely, johon 190 artiklassa viitataan, ei ole sama kuin hyväksyntämenettely.
EnglishWe are giving our assent to an agreement which is necessary and worthwhile for Europe.
Me kannatamme sopimusta, josta tulee Euroopalle välttämätön ja kannattava!
EnglishWe must send out a positive political message by giving our assent.
On siis annettava myönteinen poliittinen signaali ja puollettava tätä pakettia.
EnglishWe have obtained a good result, and we shall be able to give our assent tomorrow.
Saimme aikaan hyvän lopputuloksen, ja huomenna voimme hyväksyä sen.
EnglishAfter all, Parliament's assent was needed for the Lomé Convention to come into force.
Tarvitaanhan parlamentin suostumus myös Lomén sopimuksen voimaantuloon.
EnglishThis is an assent procedure and not an opinion procedure as provided for in the Treaty.
Tässä on kyseessä puoltava lausuntomenettely eikä sopimuksen määräämä lausuntomenettely.
EnglishWith the best will in the world this cannot be described as an assent procedure.
Tätä ei voi parhaalla tahdollakaan kutsua hyväksyntämenettelyksi.
EnglishMr President, I voted against the Brok report and abstained on assent.
Arvoisa puhemies, äänestin Brokin mietintöä vastaan ja puoltavasta lausunnosta tyhjää.
EnglishSo we are calling for Parliament's assent and a qualified majority decision.
Pyydämme parlamentille hyväksyntäoikeutta ja määräenemmistöpäätöstä.
EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
(EN) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti kahdesta hyväksynnän kannalta merkittävästä kysymyksestä.
EnglishI did not vote for assent because I want enlargement to succeed.
En äänestänyt puoltavan lausunnon puolesta, koska haluan laajentumisen onnistuvan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "assent":

assent