EN

to aspire [aspired|aspired] {verbi}

volume_up
Siihen meidän täytyy siis pyrkiä.
How can someone who has failed in his own country now aspire to be in charge of supervision in Europe?
Kuinka joku, joka on epäonnistunut omassa maassaan, voi nyt pyrkiä vastuuseen koko Euroopan pankkialan valvonnasta?
As the objectives are common to both, it would be more sensible to aspire to them together rather than separately.
Kun tavoitteet ovat yhteisiä, olisi järkevämpää pyrkiä niitä kohti yhdessä kuin erikseen.

Esimerkkejä "to aspire"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt must also be made possible for women to aspire to the highest academic posts.
On myös mahdollistettava naisten haaveet korkeammista akateemisista viroista.
EnglishThey are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
He ovat siis yllättävän lähellä sitä luomuihannetta, johon täälläkin pyritään.
EnglishFinally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Toisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
EnglishIn this new enlarged Europe, Scotland must surely aspire to more than that.
Tässä uudessa laajentuneessa Euroopassa Skotlannin on toki tavoiteltava parempaa asemaa.
EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Meidän on todellakin pyrittävä tähän uuden kuulemiskierroksen aikana.
EnglishThe question that arises is what is the European Union and what does it aspire to?
Herääkin kysymys siitä, mikä Euroopan unioni on ja mihin se pyrkii?
EnglishThis is the awakening of fundamental values to which we all aspire.
Tämä merkitsee niiden perusarvojen heräämistä, joita me kaikki tavoittelemme.
EnglishWith the Aspire S7-191, you get all the power of an Ultrabook with the portability of a tablet.
Aspire S7-191:n ansiosta käytössäsi on Ultrabookin teho ja Tablet-PC:n liikkuvuus.
EnglishFinally, I aspire to become President of a fine and great European Union institution.
Lopuksi haluan sanoa, että pyrin hienon ja suuren Euroopan unionin toimielimen puhemieheksi.
EnglishHowever, the other countries who aspire to membership must not be excluded from the process.
Muita jäsenyyttä tavoittelevia maita ei kuitenkaan saa sulkea prosessin ulkopuolelle.
EnglishFirstly, any citizen can legitimately aspire to free and fair elections.
Jokainen kansalainen voi ensinnäkin perustellusti tahtoa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit.
EnglishWe aspire to success for ourselves as well as for the extremely large number of young people in Poland.
Tavoittelemme menestystä sekä itsemme että Puolan monilukuisen nuorison takia.
EnglishWe have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Meidän on pyrittävä mahdollisimman korkeatasoisen sähköisen kaupankäynnin syntymiseen Euroopassa.
EnglishEmerging and developing countries quite rightly aspire to a more appropriate representation.
Nousevien talouksien maat ja kehitysmaat pyrkivät aivan oikein asianmukaisempaan edustukseen.
EnglishThis is not the European Union of solidarity that we all aspire to and have all joined.
Tämä ei ole se solidaarinen Euroopan unioni, jota yhdessä tavoittelemme ja johon olemme liittyneet.
EnglishThe EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
EU:n on muutenkin tavoiteltava laaja-alaista yhteistyötä ympäristösektorilla Venäjän kanssa.
EnglishI do not know, Mr Chichester, whether you aspire to the office of President of the European Parliament.
Hyvä jäsen Chichester, en tiedä, havitteletteko Euroopan parlamentin puhemiehen paikkaa.
EnglishIs it not sufficient that that is what ten million citizens aspire to?
Eikö riitä, jos sitä haluaa kymmenen miljoonaa kansalaista?
EnglishA lot of work needs to be done before we can aspire to earning the headline of being a development round.
Työtä on vielä tehtävä paljon ennen kuin tämä kierros ansaitsee nimen "kehityskierros".
EnglishThe proposal for a directive does not aspire to solve all problems.
Direktiiviluonnos ei pyri kaikkien ongelmien ratkaisemiseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "aspirant":

aspirant
aspirate
aspirer
aspiration