"aspartame" - Suomenkielinen käännös

EN

"aspartame" suomeksi

EN

aspartame {substantiivi}

volume_up
1. Kemia
aspartame
An issue that I know is of concern is that of aspartame, nicin and nitrosamine.
Tiedän, että aspartaami, nisiini ja nitrosamiini aiheuttavat huolta.

Esimerkkejä "aspartame"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAmendment 4 has been mentioned as requiring a new investigation into aspartame.
Tarkistuksesta 4 on mainittu, että siinä vaaditaan uutta tutkimusta aspartaamin osalta.
EnglishA re-evaluation of aspartame does not seem to be in the least embarrassing.
Aspartaamin uudelleenarviointi ei tunnu minusta mitenkään kiusalliselta.
EnglishAn issue that I know is of concern is that of aspartame, nicin and nitrosamine.
Tiedän, että aspartaami, nisiini ja nitrosamiini aiheuttavat huolta.
EnglishA new report on the evaluation of aspartame would lead simply to negative publicity.
Uusi aspartaamin arviointia koskeva mietintö johtaisi yksinkertaisesti vain negatiiviseen julkisuuteen.
EnglishThere are safety considerations with the use of aspartame.
Aspartaamin käyttöön liittyy turvallisuusnäkökohtia.
EnglishIn this amendment, a request is made, among others, for a report about the re-evaluation of the licence for aspartame.
Tässä tarkistuksessa vaaditaan muun muassa mietintöä aspartaamin luvan uudelleenarvioinnista.
EnglishHowever, new evidence on the safety of aspartame might bring about a further update as regards its safety.
Aspartaamin turvallisuutta koskeva uusi näyttö voisi kuitenkin johtaa sen turvallisuustietojen päivittämiseen.
EnglishThat form of assurance regards the prolonged intake of aspartame as well as the intake of antibiotics – nicin and natamicin.
Tämä vakuutus koskee aspartaamin pitkäaikaista saantia sekä antibioottisten nisiinin ja natamysiinin saantia.
EnglishAs regards labelling, the presence of aspartame in a foodstuff must be labelled, as for any other additive.
Mitä pakkausmerkintöihin tulee, pakkauksessa on oltava maininta elintarvikkeen sisältämästä aspartaamista tai muista lisäaineista.
EnglishI understand my fellow Members in the Group of the Greens/European Free Alliance who wish to place particular emphasis on aspartame.
Ymmärrän Verts/ALE-ryhmään kuuluvia kollegoitani, jotka haluavat kiinnittää erityistä huomiota aspartaamiin.
EnglishAmendment 4 calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners - aspartame and stevioside.
Tarkistuksessa 4 vaaditaan kahdelle uudelle makeutusaineelle, aspartaamille ja steviosidille, myönnetyn hyväksynnän uudelleentarkastelua.
EnglishMy second point refers to aspartame.
EnglishThe fourth and final amendment calls for the re-evaluation of the authorisation of two sweeteners – aspartame and stevioside.
Neljännessä ja viimeisessä tarkistuksessa vaaditaan, että kahden makeutusaineen – aspartaamin ja Stevia-makeutusaineen – luvat olisi arvioitava uudelleen.
EnglishIn other areas, such as GMOs and aspartame, the EFSA is happy to take industry’s line.
Muissa kysymyksissä, kuten geneettisesti muunnettuja organismeja ja aspartaamia koskevissa kysymyksissä, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen omaksuu mielellään tuotannonalan näkemyksen.
EnglishSince aspartame was also a source of this, all food products containing aspartame are clearly labelled to that effect, as the Commissioner said.
Koska tämäkin johtuu aspartaamista, kaikissa aspartaamia sisältävissä elintarvikkeissa on siitä selkeä maininta, kuten komission jäsen totesi.
EnglishMore research into the safety and tolerability of some additives, such as aspartame, would be desirable, but that was not the subject of this resolution.
Joidenkin lisäaineiden, kuten aspartaamin, turvallisuutta ja sietoa olisi suotavaa tutkia, mutta tämä ei ollut päätöslauselman aiheena.
EnglishAlthough Mrs Jackson, with reference to aspartame, has just mentioned the FDA in the USA, she does not want to heed the FDA's warnings about cyclamic acid.
Vaikka Jackson aspartaamista puhuessaan mainitsi juuri Yhdysvaltojen FDA:n, hän ei halua ottaa vaarin FDA:n varoituksia syklaamihaposta.
EnglishIn our Amendment No 4, we want the Commission to present a report regarding a re-evaluation of the authorisation granted in respect of the sweetener aspartame.
Toivomme omassa tarkistuksessamme 4, että komissio esittäisi mietinnön makeutusaine aspartaamille myönnetyn luvan uudelleenarvioinnista.
EnglishFurthermore, the amendment would require the Commission to present a report on the process of authorisation of aspartame by the US Food and Drugs Administration.
Lisäksi tarkastuksessa vaaditaan komissiota esittämään kertomus aspartaamia koskevasta hyväksymisprosessista US Food and Drugs Administrationissa.
EnglishIf you look at the UK Food Standard Agency guidance it says that there is a small group of people who cannot safely consume aspartame.
Jos tarkastellaan Yhdistyneen kuningaskunnan elintarvikeviraston ohjeita, niissä todetaan, että on olemassa pieni ryhmä ihmisiä, jotka eivät voi turvallisesti nauttia aspartaamia.