"to ask a question" - Suomenkielinen käännös

EN

"to ask a question" suomeksi

EN

to ask a question {verbi} [esimerkki]

volume_up
to ask a question

Esimerkkejä "to ask a question"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Voisinko lisäksi esittää kysymyksen Euroopan unionin poliittisesta kyvykkyydestä?
English   As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
   Annan teille poikkeuksellisesti viisitoista sekuntia aikaa esittää kysymyksenne.
English   Mr President, I rise to ask a question under Rule 28 of the Rules of Procedure.
   Arvoisa puhemies, esitän kysymyksen, jossa viittaan työjärjestyksen 28 artiklaan.
EnglishI therefore ask you to make an exception and allow me to ask my question.
Pyydän siis, että tekisitte poikkeuksen ja antaisitte minun esittää kysymykseni.
EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Kysyn kuitenkin seuraavan kysymyksen: mitä jos sijoitamme kyseiset ihmiset Eurooppaan?
English(PL) I would like to thank you very much for allowing me to ask a question.
(PL) Haluaisin esittää teille suuret kiitokset siitä, että saan esittää kysymyksen.
EnglishIf so, with the President's permission, I should like to ask a question on that subject.
Siinä tapauksessa haluaisin puhemiehen suostumuksella esittää asiasta kysymyksen.
EnglishI should like, firstly, to ask a question and, secondly, to adopt a political position.
Haluaisin ensinnäkin esittää kysymyksen ja toiseksi esittää poliittisen kannanoton.
EnglishCommissioner, I would like to ask a question concerning light commercial vehicles.
Arvoisa komissaari, sallikaa minun esittää täydentävä kysymys kevyistä hyötyajoneuvoista.
EnglishThese events lead us to ask the question: what do we want to make of Europe?
Näiden tapahtumien johdosta kysymmekin: millaisen me unionista haluamme?
EnglishI should like to ask a question regarding the more general work regarding patent policy.
Haluan esittää kysymyksen patenttipolitiikkaan liittyvästä yleisestä työstä.
EnglishThe President is entitled to allow an MEP to ask a question of the Commission.
Puhemiehellä on oikeus myöntää parlamentin jäsenelle tilaisuus esittää komissiolle kysymys.
EnglishAnd of course I have not been able to ask another question for February.
Eikä minulla tietenkään ollut mahdollisuutta esittää toista kysymystä nyt helmikuussa.
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Kysyn tätä siksi, että minun laillani tekin olette perehtynyt hyvin perustuslakiehdotukseen.
EnglishThere will no doubt be other occasions to ask this question and receive a reply.
Tämä kysymys voidaan varmasti esittää ja siihen voidaan vastata jossain toisessa tilaisuudessa.
English   – Mr President-in-Office of the Council, I, too, would like to ask a question about this.
   Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, minäkin haluan esittää kysymyksen tästä asiasta.
EnglishYou can also post a comment or ask a question about a specific topic.
Voit myös lisätä kommentin tai esittää tiettyä aihetta koskevan kysymyksen.
EnglishLook at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
Katsokaa tätä mainiota elikkoa ja tehkää kysymys -- kuka suunnitteli sen?
EnglishI will check it with those who requested me to ask the question.
Varmistan sen oikeellisuuden niiltä, jotka pyysivät minua esittämään kysymyksen.
English(EL) Mr President, I should like to make a comment and ask a question.
(EL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää yhden huomautuksen ja kysymyksen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to ask a question" suomeksi

ask substantiivi
question substantiivi
I have a question