"to ask a few questions" - Suomenkielinen käännös

EN

"to ask a few questions" suomeksi

EN

to ask a few questions {verbi}

volume_up
to ask a few questions (myös: to question)

Esimerkkejä "to ask a few questions"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAllow me to ask a few questions: why is there a desire to eliminate these cohesion funds in the future?
Haluan kysyä muutaman kysymyksen: miksi koheesiovarat halutaan tulevaisuudessa poistaa?
EnglishAt the end of my speech I would like to ask a few questions which we would like the Commission to answer.
Puheenvuoroni lopuksi aion esittää joitain kysymyksiä, joihin toivomme komission vastaavan.
EnglishMr President, I just wanted to ask a few questions.
Arvoisa puhemies, halusin vain esittää muutaman kysymyksen.
EnglishTherefore, we have the right to ask a few questions.
Meillä on siis täysi oikeus esittää joitakin kysymyksiä.
EnglishThat is why I would like to ask a few questions.
Tämän vuoksi haluan tehdä teille muutaman kysymyksen.
EnglishHowever, I should like to ask a few questions.
Haluan kuitenkin esittää vielä pari kysymystä.
EnglishI should now like to ask a few questions.
EnglishIt is hardly surprising that farmers - but not only farmers - are calling for rigorous action to be taken and, with your permission, I should like to ask a few questions about this.
On ymmärrettävää, että maanviljelijät - eivätkä suinkaan ainoina - vaativat ankaria torjuntatoimia. Sallinette minun esittää muutama tähän liittyvää kysymys.
EnglishIt is a tool for information and assessment, a snapshot of the European Union which includes 27 Member States for the first time, and at the end we ask a few questions and make a few recommendations.
Se on tiedottamisen ja arvioinnin väline, ensimmäinen tarkka kuva 27 jäsenvaltion unionista, ja siinä esitetään kysymyksiä ja joitakin suosituksia.