"ashore" - Suomenkielinen käännös

EN

"ashore" suomeksi

EN

ashore {adverbi}

volume_up
In another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
Eräässä toisessa tapauksessa rantaan ajelehti liuta kumiankkoja.
Does it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Eikö se enää tule rantaan, eikö se enää ole uudistussopimuksen aluksessa?
In one case, a person’s body was washed ashore by the sea.
Ensimmäisessä tapauksessa meri huuhtoi ruumiin rantaan.
ashore (myös: on shore)
Due to the Lepse' s bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepsen huono kunto vaatii sen radioaktiivisen lastin siirtämistä ja viemistä turvaan erityisiin maissa oleviin säiliöihin.
ashore (myös: on the beach)

Esimerkkejä "ashore"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDoes it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Eikö se enää tule rantaan, eikö se enää ole uudistussopimuksen aluksessa?
EnglishThey were all on the Gulf in May, while oil was starting to come ashore in certain places.
Ne kaikki olivat Meksikonlahdella toukokuussa öljyn alkaessa rantautua tietyin paikoin.
EnglishIt is also possible to look at it from the point of view of the waste oil that is brought ashore.
Asiaa voidaan myös tarkastella maihin otettavan jäteöljyn kannalta.
EnglishIn another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
Eräässä toisessa tapauksessa rantaan ajelehti liuta kumiankkoja.
EnglishRegularly, in Gibraltar, at Calais and elsewhere, refugees are coming ashore at European ports.
Gibraltarin niemimaalla, Calais´ssa tai muilla alueilla pakolaiset nousevat maihin Euroopan satamissa.
EnglishIn one case, a person’s body was washed ashore by the sea.
Ensimmäisessä tapauksessa meri huuhtoi ruumiin rantaan.
EnglishIn 2002 and 2003, over 300 dolphins and porpoises were washed ashore and their carcasses could be seen on beaches.
Vuosina 2002 ja 2003 rantaan ajautui yli 300 delfiiniä ja pyöriäistä, ja niiden raadot olivat nähtävissä rannoilla.
EnglishDue to the Lepse' s bad condition, its nuclear cargo should be transferred to and made safe in special containers ashore.
Lepsen huono kunto vaatii sen radioaktiivisen lastin siirtämistä ja viemistä turvaan erityisiin maissa oleviin säiliöihin.
English   Mr President, I represent the south-west of England, where in recent years an increasing number of dead dolphins have been washed ashore.
   Arvoisa puhemies, edustan Luoteis-Englantia, jossa viime vuosina merenrantaan on ajautunut yhä enemmän kuolleita delfiinejä.
EnglishWe must in particular find a solution to discards of fish, tradable quotas when you come ashore or whatever it may be.
Meidän on eritoten löydettävä ratkaisu saaliiden poisheittämiseen esimerkiksi rantautumisen yhteydessä saaliskiintiöillä käytävän kaupan avulla tai millä muulla keinolla tahansa.
EnglishSince the beginning of the year, 7000 refugees have come ashore on Lampedusa, all fleeing in desperation from places that are not far from Europe.
Vuoden alusta lähtien Lampedusalla on noussut maihin 7 000 pakolaista paetakseen lähellä Eurooppaa sijaitsevilta alueilta, joilla tilanne on epätoivoinen.
EnglishBut if sink it must, it is better for it to sink now, while the passengers can still swim ashore, clutching their national currencies like life belts.
Jos alus kuitenkin uppoaa, on parempi, että se tapahtuu nyt, kun matkustajat voivat vielä uida maihin ja käyttää kansallisia valuuttoja pelastusliiveinään.
EnglishI have the feeling that when 1m tonnes of fish are caught in the Baltic and brought ashore, nutrients are too depleted to feed the stocks that are supposed to be building up.
Arvelen, että kun Itämerestä kalastetaan miljoona tonnia kalaa ja se tuodaan maihin, jäljelle jääville kaloille ei lisätä tarpeeksi ravintoa, jotta ne voisivat kasvaa.
EnglishWe are going to harmonise the loading and unloading procedures, the safety standards inside and outside terminals and the levels of responsibility on board vessels and ashore.
Yhdenmukaistakaamme lastaamiseen ja lastin purkuun liittyviä menetelmiä, terminaalien sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusvaatimuksia sekä vastuun tasoja maassa ja aluksilla.