EN

ascendancy {substantiivi}

volume_up
1. virallinen
ascendancy
Asia is in the ascendancy; let us think about the importance of China or India, which President Obama has just visited.
Aasialla on valta-asema; ajatellaan Kiinan ja Intian, joissa presidentti Obama on juuri vieraillut, merkitystä.

Esimerkkejä "ascendancy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe all know that if economic interests gain ascendancy over political ones, democracy will suffer.
Me tiedämme, että talouden ylivalta politiikkaan kyseenalaistaa demokratian.
EnglishAsia is in the ascendancy; let us think about the importance of China or India, which President Obama has just visited.
Aasialla on valta-asema; ajatellaan Kiinan ja Intian, joissa presidentti Obama on juuri vieraillut, merkitystä.
EnglishThe ascendancy of these ideas and the end of the totalitarian era which marked certain European societies has created a new situation to which we must respond.
Noiden ajatusmallien voitto ja joitakin eurooppalaisia yhteiskuntia leimanneen totalitaarisen aikakauden loppu synnytti uuden tilanteen, johon meidän on vastattava.
EnglishI believe that these two extremes should be eschewed, and it would be regrettable if either were to gain ascendancy in the European Parliament or in any EU institution.
Mielestäni näitä kahta ääripäätä on vältettävä, ja olisi valitettavaa, jos jompikumpi niistä saisi valta-aseman Euroopan parlamentissa tai muussa EU:n toimielimessä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "ascendancy":

ascendancy
ascendant