"as you like" - Suomenkielinen käännös

EN

"as you like" suomeksi

EN

as you like [esimerkki]

volume_up
as you like

Esimerkkejä "as you like"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou like to use the latest software and enjoy experimenting with new technology.
Haluat käyttää uusimpia ohjelmia ja nautit uuteen tekniikkaan tutustumisesta.
EnglishHowever, you can say what you like on paper, but actions speak louder than words.
Paperilla voi kuitenkin sanoa mitä haluaa, mutta teot ovat sanoja tärkeämpiä.
EnglishTalk about management all you like; the fact is that mafia structures exist there.
Hallinnosta on helppo puhua, mutta tosiasia on, että mafialla on sormensa pelissä.
EnglishPerhaps it is easier for us, and that is, if you like, an advantage of neglect.
Ehkä se on meille hiukan helpompaa, ja se on, jos niin halutaan, laiminlyönnin etu.
EnglishAnd as long as you teach them that, you can teach them anything else you like.
Ja kunhan tämä vain opetetaan heille, heille voi opettaa mitä tahansa muuta.
EnglishThere is nothing about him that says, "I am about to fight you like this."
Hänessä ei ole mitään, josta kävisi ilmi, "Taistelen sinua vastaan tällä tavoin."
EnglishAs for 'economic government' - I do not have 'word fetichism' - call it what you like!
Taloushallinnon osalta en usko liiaksi sanoihin. Kutsukaamme sitä kuten haluamme.
EnglishYou can do it tomorrow if you like; the opportunity is there if you so decide.
Teillä on tarvittava päätösvalta. Jos toimitte näin, en ole loukkaantunut.
EnglishYou can argue as much as you like but I shall stick to the same position.
Voitte panna vastaan niin paljon kuin haluatte, mutta pysyn hänen kannassaan.
EnglishMr Marcelino Oreja Aguirre, would you like to reply to Mr Ephremidis' supplementary question?
Herra Marcelino Oreja, haluatteko te vastata herra Ephremidisin lisäkysymykseen?
EnglishIf you like, select a charm that will appear in every day that new events occur.
Voit halutessasi valita somisteen, joka näkyy kaikissa uusia tapahtumia sisältävissä päivissä.
EnglishThat is then the CE symbol and it gives him an advantage, if you like.
Siinä on sitten CE-merkki ja valmistajalle on siitä etua, jos näin halutaan.
EnglishIf you like, the Commission will be taking the greater initiative in preparing those options.
Jos haluatte, komissio ryhtyy aktiivisemmin valmistelemaan näitä vaihtoehtoja.
EnglishWould you like it to be a federal Europe with an elected government?
Haluaisitteko Euroopan liittovaltion, jossa olisi vaaleilla valittu hallitus?
EnglishI ask this question as you, like me, are well acquainted with the Draft Convention.
Kysyn tätä siksi, että minun laillani tekin olette perehtynyt hyvin perustuslakiehdotukseen.
EnglishClick the replacement photo that you like best, and then click Save.
Napsauta korvaavaa valokuvaa, josta pidät eniten, ja valitse sitten Tallenna.
EnglishYou can enter as many e‑mail addresses as you like for a contact on the Name and E‑mail tab.
Voit syöttää haluamasi määrän sähköpostiosoitteita Nimi ja sähköposti -välilehteen.
English'No money if there is no change in Kosovo, ' in whatever language you like.
No money if there is no change in Kosovo , millä kielellä sen sitten haluattekin ilmaista!
EnglishChoose a porcelain, marble, or wooden board, and rotate it any way you like.
Voit valita posliinisen, marmorisen tai puisen laudan ja kiertää sitä haluamallasi tavalla.
EnglishWould you like to learn about legislation in Hungary or do you have a legal problem?
Tarvitsetko tietoa Unkarin lainsäädännöstä tai onko sinulla lainsäädäntöön liittyvä ongelma?

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as you like" suomeksi

like substantiivi
like adjektiivi
like prepositio
Finnish
like
Finnish
as konjunktio
as adverbi
you pronomini