"as you know" - Suomenkielinen käännös

EN

"as you know" suomeksi

EN

as you know [esimerkki]

volume_up
as you know
I am crying because you are stopping me helping a dying man who - as you know - was not firing.
Itken, koska sinä estät minua auttamasta kuolevaa miestä, joka - kuten tiedät - ei ampunut.

Esimerkkejä "as you know"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishAs you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
Lisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
EnglishYou know that my group strongly opposes the extensive introduction of biometrics.
Tiedätte, että ryhmäni vastustaa voimakkaasti biometriikan laajaa käyttöönottoa.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Tiedätte säännön, hyvät naiset ja herrat: sovellamme catch-the-eye-menettelyä.
EnglishLast year, as you know, the Community trading rights system was put into practice.
Kuten tiedätte, yhteisön päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön viime vuonna.
EnglishAs you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Kuten tiedätte, Bryssel on lobbauksen kansainvälinen keskus ennen Washingtonia.
EnglishYou know that there are personal reasons why I am addressing these words to you.
Te tiedätte, että siihen on henkilökohtainen syy, että osoitan puheeni teille.
EnglishAnd unless you've been on Mars recently, you know there's a lot of that out there.
Ja ellette ole asuneet Marsissa, tiedätte että sitä on täällä paljon liikkeellä.
EnglishI will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Välitän kysymyksen asiasta vastaaville viranomaisille, jotka vastaavat siihen.
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Kuten tiedätte, työtä ovat ohjanneet tietyt yhteisesti jakamamme perusperiaatteet.
EnglishAs you know, I have wanted to work with the European Parliament from the beginning.
Kuten tiedätte, halusin työskennellä Euroopan parlamentin kanssa alusta lähtien.
EnglishAs you know, however, a number of Member States have yet to take such a decision.
Kuten tiedätte, monien jäsenvaltioiden on vielä kuitenkin tehtävä tämä päätös.
EnglishDo you know that, in recent years, 6 000 inspectors have gone looking for weapons?
Tiedättekö, että viime vuosina 6 000 asetarkastajaa on etsinyt aseita Irakista?
EnglishBefore you begin, make sure you know the name of the printer that you want to add.
Liitä tai yhdistä tulostin tietokoneeseen tulostimen valmistajan ohjeiden mukaan.
EnglishAs you know, this mainly concerns the 'Television Without Frontiers' Directive.
Kuten tiedätte, kyse on pääasiallisesti Televisio ilman rajoja -direktiivistä.
EnglishI will gladly provide you with a copy so that you know exactly what you voted for!
Annan teille mielelläni kopion, jotta saatte tosiaankin tietää, mistä äänestitte.
EnglishYou know well that this House is appealing for the Union budget to pay for that.
Tiedätte hyvin, että tämä parlamentti pyytää sen maksamista unionin talousarviosta.
EnglishAs you know, delegated management is at the epicentre of the Commission proposal.
Kuten tiedätte, siirretty hallinto on komission ehdotuksessa keskeisessä asemassa.
EnglishPresident Zardari, as you know, has shown himself committed to reconciliation.
Kuten tiedätte, presidentti Zardari on osoittanut olevansa sitoutunut sovitteluun.
EnglishYou know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
Tiedätte itsekin, että parlamentti on hyvin perillä tarkistusten sisällöstä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as you know" suomeksi

as konjunktio
as adverbi
you pronomini
you
Finnish
what do you know
do you know
Finnish
as you like