"as yet" - Suomenkielinen käännös

EN

"as yet" suomeksi

EN

as yet [Idiomi]

volume_up
The results achieved to date are positive but, as yet, insufficient.
Tähän mennessä saavutetut tulokset ovat myönteisiä, mutta vielä riittämättömiä.
However, the programme does not yet appear to have yielded the anticipated results.
Tähän mennessä ohjelma ei kuitenkaan näytä johtaneen odotettuihin tuloksiin.
However, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.

Esimerkkejä "as yet"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishHowever, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishYet the harmonisation of exchange and interest rate policies will prevent that.
Vaihto- ja korkopolitiikan yhdenmukaistaminen tekee sen kuitenkin mahdottomaksi.
EnglishYet that is what we need: harmonisation which increases the level of protection.
Kuitenkin juuri siihen on päästävä: suojelun tasoa nostavaan yhdenmukaistamiseen.
EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
On tosin tehty kyselyjä, mutta kyselyjen tuloksia ei edelleenkään ole vahvistettu.
Englishhas yet again made that abundantly clear to us.
Pääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
EnglishHowever, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Sitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
EnglishYet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
Hyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
EnglishUnfortunately, the Commissioner has not yet arrived, although she is on her way.
Valitettavasti komission jäsen on matkalla tänne, mutta ei ole vielä saapunut.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Lissabonin sopimus ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on jo täällä ja läsnä.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Haluamme kuitenkin turvata kulutuksen edellytykset ja kuluttajiemme terveyden.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Lääkkeen myyntilupa peruutettiin Yhdysvalloissa jo vuonna 1997, kuten tiedetään.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Niiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
EnglishYet Turkey has made hardly any progress since the beginning of the negotiations.
Turkin edistyminen sitten neuvottelujen aloittamisen on kuitenkin lähes olematonta.
EnglishI would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
Haluaisin puuttua kiistanalaisiin kohtiin, joita kukaan ei ole vielä maininnut.
EnglishAs you know, however, a number of Member States have yet to take such a decision.
Kuten tiedätte, monien jäsenvaltioiden on vielä kuitenkin tehtävä tämä päätös.
EnglishAlthough the work is not yet complete, it has been said that the end is in sight.
Työ ei ole vielä päättynyt, mutta on sanottu, että maaliviiva alkaa häämöttää.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "as yet":

as yet

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as yet" suomeksi

yet konjunktio
as konjunktio
as adverbi
as a rule
as well
Finnish
as well adverbi
as if konjunktio
as if interjektio
as to prepositio
as a whole adverbi