EN

as well {adverbi}

volume_up
Well, if we make it voluntary, we might as well forget the whole thing.
Jos siitä tulee vapaaehtoinen, voimme yhtä hyvin unohtaa koko asian.
Then the principle of equality may as well be done away with completely.
Silloin yhdenvertaisuuden periaatteesta voidaan yhtä hyvin luopua kokonaan.
Could the tasks not equally well be given to the agencies that we already have?
Eikö tehtäviä voitaisi aivan yhtä hyvin antaa nykyisille virastoille?
I am also well disposed towards the proposal to increase the African Union’s presence in Darfur.
Suhtaudun niin ikään suopeasti ehdotukseen lisätä Afrikan unionin läsnäoloa Darfurissa.
Haluaisin niin ikään toivottaa komission jäsenelle hyvää vointia.
We also need to enhance the credibility of this Union for entrepreneurs as well as citizens at large.
Meidän on niin ikään parannettava unionin uskottavuutta yrittäjille ja yleensäkin kansalaisille.

Esimerkkejä "as well"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishWhat we need is a well-coordinated system of organ donation and transplantation.
Tarvitsemme hyvin koordinoitua järjestelmää elinluovutuksia ja -siirtoja varten.
EnglishTherefore, I have voted in favour of this report in the second reading as well.
Siksi äänestin tämän mietinnön hyväksymisen puolesta myös toisessa käsittelyssä.
EnglishLikewise, river and maritime transport can also complement each other very well.
Samoin sisävesiliikenne ja meriliikenne voivat erittäin hyvin täydentää toisiaan.
EnglishIt is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
EnglishIt follows that when Europe talks about democracy, we do well to watch our step.
Sen vuoksi meidän on syytä olla varuillamme, kun EU:ssa puhutaan demokratiasta.
EnglishI would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
Mielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishJust for the record, I would say that she might well also have mentioned Denmark.
Haluaisin ihan vain tiedoksi todeta, että hän olisi voinut mainita myös Tanskan.
EnglishWell, now, actually because of you, it is possible to change the physical world.
No, nyt itse asiassa teidän ansiostanne on mahdollista muuttaa fyysistä maailmaa.
EnglishYou are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.
Tiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Jäsenvaltiot toimittavat aseita luonnollisesti myös kriisi- ja konfliktialueille.
EnglishHowever, demands are already being made to offer this to younger women as well.
Kuitenkin vaatimuksia on esitetty tämän tarjoamisesta myös nuoremmille naisille.
EnglishThe applause shows how well it has been received here in the European Parliament.
Suosionosoitukset osoittivat, kuinka hyvin Euroopan parlamentti otti sen vastaan.
EnglishWe are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
Meillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin on asettunut pessimismi.
EnglishHow well are these principles served by the proposal in this particular report?
Miten hyvin sitten tässä mietinnössä tehty ehdotus palvelee näitä periaatteita?
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Lopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
EnglishEveryone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
Kaikki tietävät hyvin, että yhteinen maatalouspolitiikka elää viimeisiä vuosiaan.
EnglishHuman rights lawyers have been assassinated as well by loyalist paramilitaries.
Lojalistit puolisotilaalliset joukot ovat murhanneet myös ihmisoikeusjuristeja.
EnglishWell, I know very well that I will be greeted with smiles and grins everywhere.
Minä tiedän oikein hyvin, että saan kaikkialla osakseni hymyilyä ja hymähtelyä.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "as well":

as well

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as well" suomeksi

as konjunktio
as adverbi
well interjektio
well adverbi
well substantiivi
well adjektiivi