EN

as usual [Idiomi]

volume_up
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Poikkeuslupa on yleisluonteinen, mutta, kuten tavallista, juuri siinä piilee sen riski.
As usual, we made the decision, and no disaster materialised.
Kuten tavallista, teimme päätöksen eikä mitään katastrofia tapahtunut.
As usual, some of my fellow Members are not completely satisfied.
Kuten tavallista, jotkut kollegani eivät ole täysin tyytyväisiä.

Esimerkkejä "as usual"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSometimes you even have to resort to coercion, if the usual arguments do not work.
Joskus on turvauduttava jopa pakottamiseen, jos tavanomaiset keinot eivät riitä.
EnglishNot via the usual procedure, but by means of a special 'fast track' procedure.
Ei tavallisen menettelyn nojalla vaan erityisen nopeutetun menettelyn nojalla.
EnglishThe result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Tulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
EnglishThat is the end of the one-minute speech, which was a little longer than usual.
Minuutin puheenvuorot olivat tässä, ja ne kestivät vähän kauemmin kuin tavallisesti.
EnglishIn the USA it is usual to provide venture capital, but unfortunately not in Europe.
Yhdysvalloissa riskipääoman antaminen on tavallista. Euroopassa valitettavasti ei!
EnglishAnd what is Mr Barroso doing, going around like a bull in a china shop as usual?
Entä mitä tekee puheenjohtaja Barroso? Kulkee kuin norsu posliinikaupassa.
EnglishAs usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
Kaikkein köyhimmät joutuvat aina kärsimään lainsäädännöllisistä oikuistamme.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol on ajanut lisäehdotuksia tavanomaisella tarmollaan ja ahkeruudellaan.
EnglishCan we simply say that we do not care and continue with business as usual?
Voimmeko vain todeta, ettei tällä ole mitään väliä, ja jatkaa entiseen malliin?
EnglishBusiness-as-usual cannot go on indefinitely: we must bring this issue to a solution.
Emme voi jatkaa tavalliseen tapaan ikuisesti, vaan meidän on ratkaistava tämä asia.
EnglishOther mouse buttons will function as usual when the Magnifier is turned on.
Muut hiiren painikkeet toimivat tavalliseen tapaan, kun suurennuslasi on käytössä.
EnglishThe Commission is trying, in its usual manner, to standardise rather than to harmonise.
Komissio yrittää tavanomaiseen tapaansa standardoida yhdenmukaistamisen sijaan.
EnglishMadam President, it did not take very long for us to get back to business as usual.
(EN) Arvoisa puhemies, meiltä ei vienyt kauaa päästä takaisin normaaliin arkirytmiin.
EnglishI think that the usual exercise of Brussels-bashing goes too far sometimes.
Mielestäni tavanomainen Brysselin parjaaminen menee toisinaan liian pitkälle.
EnglishThe Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Neuvoston päätös oli lopulta oikea, vaikka se tehtiin myöhässä, kuten aina.
EnglishI am confident that Parliament will, as usual, play an important part in this debate.
Luotan siihen, että parlamentilla on tavalliseen tapaan tärkeä osuus keskustelussa.
EnglishI thank the House for its forbearance as regards the usual time allocation.
(IT) Kiitän parlamenttia kärsivällisyydestä normaalin puheajan ylittymisen johdosta.
EnglishThis exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Poikkeuslupa on yleisluonteinen, mutta, kuten tavallista, juuri siinä piilee sen riski.
EnglishI therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Odotan siksi virallista anteeksipyyntöä enkä tavallista ylimielistä letkausta.
EnglishI hope this proposal of ours will not be received with the usual derision.
Toivon, että tätä ehdotustamme ei oteta vastaan yhtä pilkallisesti kuin aina ennen.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "as usual" suomeksi

usual adjektiivi
Finnish
as konjunktio
as adverbi
as a rule
as well
Finnish
as well adverbi
as if konjunktio
as if interjektio
as to prepositio
as a whole adverbi